Op 8 december is de tweede mailing in verband met de campagne "De EBG, dat ben ik!" naar de gemeenten van de Evangelische Broedergemeente verstuurd. In deze mailing werden de gemeenten geïnformeerd over de voortgang van de campagne en is materiaal aangereikt.

Deel van deze mailing is een voorbeeldfolder "Kerkelijke Bijdrage", die aangepast kan worden aan de situatie in de eigen gemeente voor informatieverstrekking over de kerkelijke bijdrage. 

Poster Campagne
De EBG, dat ben ik!

Dat is de slogan van de campagne die we dit najaar starten. Een campagne die draait om de thema’s die op de synode speelde: ‘lidmaatschap – participatie – financiën’ Wat maakt dat je vierkant achter die oude kerk staat, blijft staan. Wat is er zo bijzonder aan de Broedergemeente dat die moet blijven bestaan, zelfs als het ons iets meer moet kosten?. Dit zijn vragen die we stellen aan zes personen.