De Power-Point presentatie is geactualiseerd en weer beschikbaar!

In deze dagen na Pasen heeft de stuurgroep van de campagne "De EBG, dat ben ik!" nieuw materiaal naar de gemeenten verzonden. Met dit materiaal kunnen gemeenteleden geïnformeerd worden over de financiën van de Broedergemeente en ook gemotiveerd worden om financieel verantwoordelijk te handelen.

Er is een PowerPoint-presentatie over de financiën van de ECP en van de gemeenten samengesteld.

Deze presentatie moet door de gemeenten zelf aangevuld worden met concrete financiele cijfers, die betrekking hebben op de eigen gemeente.

Er zijn ook documenten uit twee gemeenten toegevoegd:

1. Een dankbrief en een folder over kerkelijke bijdrage uit de gemeente Amsterdam-Zuidoost.

2. Een welkom-folder uit de gemeente Utrecht.

Wij wensen allen, die met dit materiaal aan de slag gaan een gezegend gebruik.