In veel gemeenten is de laatste weken de dienst bij de campagne gehouden "De EBG, dat ben ik!". Onder het motto: "Wij hebben deze schat in aarden kruiken" hebben de gemeenten zich bezig gehouden met de schatten van de EBG en de noodzaak dit erfgoed te bewaren.

Leest u hier een bericht uit de maandbrief van de Evangelische Broedergemeente Utrecht:

Op 15 januari hadden we een bijzondere dienst die in het teken stond van het Europese programma of project zo u wilt van de EBG: “De EBG, dat ben ik!”. Samen met alle Europese gemeenten vierden wij dezelfde liturgie. Dat was heel bijzonder. In onze gemeente leverden de leden van de functionele groepen een bijdrage aan de openings- en de dank gebeden. 

De dialoog tussen de jonge br. Maurice van Faassen en br. de Vos tijdens de overdenking ging over de “schat in aarden kruiken”. In de dialoog speelde br. de Vos de rol van Paulus en br. van Faassen het kritische gemeentelid. In de overdenking werd ingegaan op het feit dat voor het in stand houden van de gemeente geld nodig is. Paulus is niet zo van het over geld praten, want hij wilde niet dat het zou lijken alsof de mensen voor het aanhoren van de verkondiging van Jezus liefde moesten betalen. Het jonge gemeentelid vond dat in eerste instantie een heel goed standpunt. Maar zij komen samen na over en weer standpunten en ervaringen te hebben uitgewisseld tot de conclusie dat je de ogen niet mag sluiten voor de noodzaak van het geld, de financiën. 

De vraag of het echt alleen om het geld gaat in kerk, is het antwoord neen! Het belangrijkste zijn de mensen, de gelovigen, de gemeenteleden. De kerk is geen instituut dat door een groepje sympathisanten in stand moet worden gehouden. De kerk is geen oud monumentaal gebouw waar geld voor nodig is om het onderhoud te betalen. Een kerk gaat over mensen. En die mensen moeten zelf de vraag “is dit mijn kerk” beantwoorden. Wij zijn de kerk. Het gaat dus om de vraag ben je betrokken bij de kerk. En op welke manier? Hopelijk antwoord u dan: De EBG, dat ben ik!

De hele liturgie van deze dienst kunt via de website van de EBG Utrecht downloaden: 

Liturgie dienst 15 januari 2017 EBG Utrecht