Op 8 december is de tweede mailing in verband met de campagne "De EBG, dat ben ik!" naar de gemeenten van de Evangelische Broedergemeente verstuurd. In deze mailing werden de gemeenten geïnformeerd over de voortgang van de campagne en is materiaal aangereikt.

Deel van deze mailing is een voorbeeldfolder "Kerkelijke Bijdrage", die aangepast kan worden aan de situatie in de eigen gemeente voor informatieverstrekking over de kerkelijke bijdrage. 

Deze folder kan bijvoorbeeld als middel gebruikt worden om de gemeenteleden te informeren: hoe het systeem van kerkelijke bijdrage werkt, waarvoor het geld nodig is en hen oproepen, hun bijdrage te leveren voor de instandhouding van de gemeente en de kerk. De folder kunt u hieronder downloaden.

Verder is een brief van het Provinciaal Bestuur bijgevoegd, die naar gemeenteleden gestuurd kan worden.

Het formulier van de belastingdienst "Periodieke gift in geld" is ook onderdeel van de mailing. Dit formulier kunt u downloaden via de website van de belastingdienst

Hoe is het vervolg van de campagne gepland?

Het volgende hoogtepunt is een dienst, die in de gehele kerkprovincie gehouden wordt op 15 januari 2017 (of een andere zondag in januari). Voor deze dienst wordt op dit moment materiaal uitgewerkt, dat u vanaf 4e Advent ook via deze website kunt downloaden.

Verder zal voor het einde van het jaar de eerste videoclip gereed zijn. Een clip met een getuigenis van een lid van de EBG Nederland, klaar zijn. Deze persoon zal daarin de motivering van een persoonlijke keuze voor de EBG aangeven. Samen met de videoclip zal begeleidend materiaal en een gebruikershandleiding beschikbaar zijn.

 
Filter op bestandsnaam:  
Bestandsnaam
Folder KB 2017.doc