Poster Campagne
De EBG, dat ben ik!

Dat is de slogan van de campagne die we dit najaar starten. Een campagne die draait om de thema’s die op de synode speelde: ‘lidmaatschap – participatie – financiën’ Wat maakt dat je vierkant achter die oude kerk staat, blijft staan. Wat is er zo bijzonder aan de Broedergemeente dat die moet blijven bestaan, zelfs als het ons iets meer moet kosten?. Dit zijn vragen die we stellen aan zes personen.

Zes ‘gewone’ Broedergemeenteleden van verschillende gemeenten, van verschillende achtergrond. En ook met elk een verschillend antwoord op die vragen. Ze hebben wel één ding met elkaar gemeen en dat is dat ze die slogan kunnen nazeggen: ‘De EBG, dat ben ik!’

De interviews met deze mensen is een van de onderdelen van deze campagne maar er is veel meer. De campagne start op zondag 2 oktober, oogstfeest. Bij uitstek een geschikte dag, een dag namelijk waarop we onze dankbaarheid vieren door onze Heer iets terug te geven van wat hij ons schonk. Gebeurde het vroeger ‘in natura’, de letterlijke vruchten en groenten van het land, nu gebeurt het door onze giften, we schenken God iets terug van wat we van Hem in genade mochten ontvangen.

Door die giften geven we uiting aan onze dankbaarheid. Maar meer dan dat: door die giften geven we uiting aan onze betrokkenheid, bij onze EBG. Dat is het doel van deze campagne, dat u, dat jij die deze woorden leest, dat na kan zeggen: ‘De EBG, dat ben ik!’. We zijn een kerk van dankbare mensen, van betrokken mensen en we dagen u en jou uit om dit te tonen door iets extra’s te geven. Laat je daartoe inspireren door de prachtige verhalen die zullen worden verteld.

De planning

De start van 2 oktober houdt in:
- een poster met de gezichten van ‘gewone EBG-ers’, zoals u, zoals jij.
- flyers met de poster en achterop bovenstaande tekst
- de website: www.ebg.nl/talenten waarop alle informatie terug te vinden is.
- de ingrediënten voor een brief, een voorbeeld tekst om naar alle gemeenteleden te sturen.

Na 2 oktober zal, met tussenpozen van ongeveer 2 maanden telkens een interview verschijnen op de website. De eerste zal rond 1e advent verschijnen. De aankondiging zal telkens gebeuren door een poster van de broeder /zuster die werd geïnterviewd en een flyer met daarop een korte verzie van het verhaal dat hij/zij te vertellen heeft. Zo kunnen we elkaar inspireren om vierkant achter onze EBG te gaan staan!

Achtergrondinformatie

Op de synode van de Europese Continentale Provincie (waartoe Nederland behoort) van 2016 werd voornamelijk gesproken over de negatieve financiële situatie waarin de provincie verkeert. Aangezien alle plaatselijke gemeentes vanuit de provincie een aanvulling krijgen op hun financiën (als een soort subsidie) heeft de verslechterde situatie van de Provincie een direct gevolg voor de plaatselijke gemeenten: de subsidie wordt met ingang van 2017 minder. Dit betekent dat gemeenten meer fondsen zullen moeten gaan werven. Omdat de het provinciaal bestuur de gemeenten niet eenvoudigweg minder wil geven maar zich ook verantwoordelijk voelt voor de plaatselijke situatie, is deze campagne gestart. In het kort komt het hierop neer dat de synode de kerkelijke bijdrage heeft verhoogt van 2% naar 3% van het netto-inkomen, de minimale kerkelijke bijdrage is verhoogd van 10 euro per maand naar 15 euro per maand, 180 euro per jaar.

Het is echter niet het geld dat op de eerste plaats moet staan in de kerk. De kerkelijke bijdrage zou een uiting moeten zijn van een gevoel van verbondenheid, betrokkenheid bij onze kerk. Om deze reden is gekozen voor de insteek bij persoonlijke verhalen: wat voor een ander belangrijk is, waardoor de ander betrokken is, kan ons inspireren en motiveren om in actie te komen voor onze kerk.