De Power-Point presentatie is geactualiseerd en weer beschikbaar!

In deze dagen na Pasen heeft de stuurgroep van de campagne "De EBG, dat ben ik!" nieuw materiaal naar de gemeenten verzonden. Met dit materiaal kunnen gemeenteleden geïnformeerd worden over de financiën van de Broedergemeente en ook gemotiveerd worden om financieel verantwoordelijk te handelen.

Er is een PowerPoint-presentatie over de financiën van de ECP en van de gemeenten samengesteld.

In veel gemeenten is de laatste weken de dienst bij de campagne gehouden "De EBG, dat ben ik!". Onder het motto: "Wij hebben deze schat in aarden kruiken" hebben de gemeenten zich bezig gehouden met de schatten van de EBG en de noodzaak dit erfgoed te bewaren.

Leest u hier een bericht uit de maandbrief van de Evangelische Broedergemeente Utrecht:

Het eerste interview in het kader van de campagne "De EBG, dat ben ik!" is klaar. Br. Otmar Wikkeling, lid van de EBG Utrecht, deelt met ons, waarom de Evangelische Broedergemeente zijn kerk is.

Zijn stelling is: "... dat dit een hele tolerante geloofsgemeenschap is waar iedere christen zich thuis kan voelen."

Het noorden heeft de spits afgebeten: In de Evangelische Broedergemeente Groningen (deel van de diaspora van de Broedergemeente) vond op 8 januari een kerkdienst plaats met als thema: "De EBG, dat ben ik - de schatten van onze kerk". Deze kerkdienst is op initiatief van het Provinciaal Bestuur door een werkgroep in Duitsland samengesteld. De stuurgroep van de campagne heeft het materiaal aan de Nederlandse situatie aangepast. Het is de bedoeling, dat deze kerkdienst - al dan niet afgestemd op de plaaatselijke situatie in alle gemeenten van de kerkprovincie wordt gehouden.

Voor zondag 15 januari 2017 (of een van de zondagen daarom heen) heeft het Provinciaal Bestuur alle Broedergemeenten in de Europees-Continentale Kerkprovincie opgeroepen een dienst te houden bij het thema: “lidmaatschap – participatie – financiën”. De focus zal in deze dienst liggen op de schatten van onze kerk, zoals het evangelie, onze liederen, de tradities, die wij met elkaar willen bewaren.