Boven de tweede dag van de synode, die op een stralende zomerse dag met een kerkdienst zou beginnen, hadden de avond ervoor donkere wolken zich al samengepakt en zondagmorgen vroeg kwam die trieste waarheid aan het licht: onderweg naar de synode heeft br. Mark de Vos uit Utrecht die als afgevaardigde van de ZZg zou deelnemen een ernstig ongeluk gehad met zijn motor en is daarbij om het leven gekomen. De synode heeft bij aanvang van de kerkdienst een herdenking gehouden en voorbede gedaan, in het bijzonder voor zijn vrouw, zijn familie en de gemeente in Utrecht, die voor de tweede keer in korte tijd op tragische wijze haar predikant verliest.

Tijdens de kerkdienst presenteerden de jongeren van de Gemeente Herrnhut hun visie op de Broedergemeente over 10 jaar door middel van vakkundig in elkaar gezette korte scènes. Vooral de digitalisering en de nieuwe media bieden nieuwe onverwachte mogelijkheden, zoals het uitdelen van thee en broodjes voor het liefdesmaal met behulp van elektromobiele apparaten. Er zijn echter ook enkele waarden van blijvende aard: naast het Woord van God in de Bijbel of in de dagteksten bijvoorbeeld ook versiering met bloemen, kaarsen tijdens de kerstnachtviering, Paasochtendviering en: aardige mensen! Onder daverend applaus betuigden de synode en de gemeente hun steun aan de visie van de jongeren op de toekomst.

Mooi dat juist tijdens deze kerkdienst drie jonge zusters in de gemeente konden worden opgenomen. In de kerkdienst bracht ook Peter Meis groeten over van de Protestantse Kerk van Saksen. De Kerk van Saksen is dankbaar voor de zegen en geestelijke rijkdom die van de Vernieuwde Broeder-Uniteit uitgaat en op haar territorium uitstraalt.

Na de kerkdienst was er voor de synodeleden en de gemeente gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie in de kerktuin kennis met elkaar te maken.

’s Middags begon het inbrengen van de voorstellen. Zoals gebruikelijk worden deze alle na een korte redevoering ter verwerking aan de betreffende commissies verwezen: richtlijnen voor de commissie die kandidaten zoekt voor diverse functies, de praktijk met betrekking tot de collecten bij de kerkdiensten, betere bezetting van de theologische commissie.

Over een voorstel betreffende de “bevestiging van het lidmaatschap” ontstond een wat uitvoeriger discussie omdat ervaringen en de praktijk van deze voor de (Duitse) Broedergemeente kenmerkende en noodzakelijke stappen binnen de gemeenten aanzienlijk van elkaar verschillen.

Eén voorstel richt zich op de versterking van de interreligieuze dialoog. De Broeder-Uniteit kent een aparte geschiedenis op dit gebied en heeft daarmee dan ook een bijzondere taak. Tijdens de discussie werden verschillende standpunten hierover kenbaar.

Andere voorstellen werden ingediend over de verkiezing van een bisschop m/v (op de volgende synode in 2020), de verkiezingen en het werk van de oudstenraden en over het versterken van het jongerenwerk.

De zondagmiddag werd afgesloten met een woord ter begroeting van Harald Rückert, bisschop van de “Evangelisch-methodistische Kirche”. De Methodistische Kerk en de Broeder-Uniteit staan in vele opzichten dicht bij elkaar en lijken ook veel op elkaar. Ook de Methodisten strijden wereldwijd ervoor om enerzijds bijeen te blijven, maar tegelijkertijd elkaar ook de vrijheid te geven.

De avondzitting was gewijd aan het belangrijkste onderwerp van deze synode, het “Strategisch Plan – De Evangelische Broedergemeente in 2027” waar het Provinciaal Bestuur sinds de Synode in Bad Boll aan heeft gewerkt. Zr. H.-R. Weber beschreef het ontstaansproces en maakte in 12 punten duidelijk op welke gebieden het Strategisch Plan een antwoord wil geven op de uitdagingen waar de Broedergemeente in onze provincie voor staat. De daarop volgende discussie maakte al duidelijk dat de synode ook zelf nauw bij de gesprekken hierover wil worden betrokken. De statements hoeven echter nog niet uitputtend te zijn want nu gaat het ontwerpvoorstel eerst naar alle commissies, met een begeleidend schrijven waarin de opdrachten van het bestuur worden geformuleerd.