Na de zangdienst is de synode met enige vertraging om 20.40 uur van start gegaan, omdat enkele Nederlandse afgevaardigden nog onderweg waren met de trein. De voorzitter van het synodebestuur br. Peter Vogt verwelkomt in het bijzonder sommigen die van zeer ver zijn gekomen: zr. Betsy Miller, voorzitter van de Moravian Church in America North en br. Desiré Peerwijk, preses van het kerkbestuur van de Broedergemeente in Suriname. Vervolgens bisschop Harald Rückert van de Evangelisch-Methodistische Kerk.

De constituerende vergadering kenmerkte zich zoals bij iedere synode door een groot aantal formaliteiten. Bij de oproep bij naam van de leden van de synode moest met leedwezen worden geconstateerd dat geen enkele Nederlandse vertegenwoordiger van de scholen kon worden aangewezen. Namens de gastgemeente verwelkomde br. Klaus Biedermann, voorzitter van de Oudstenraad, de afgevaardigden, de gasten en de medewerkers van de synode. Hij wees erop dat in Herrnhut momenteel veel wordt gebouwd. Niet alleen de opgeleverde speciale school van de “Herrnhuter Diakonie” of de bouwplaats van de Zinzendorfscholen die niet over het hoofd te zien zijn, direct tegenover de vergaderlocatie van de synode. Ook de kerkzaal van Herrnhut is aan een grondige sanering toe. Mocht de synode van 2022 wederom in Herrnhut plaatsvinden, zal de kerkzaal “niet meer terug te kennen” zijn.

Daar na de laatste zitting van de synode een van de drie plaatsen in het synodebestuur is vrijgekomen was hiervoor een aanvullende verkiezing noodzakelijk. In de derde verkiezingsronde is zr. Uta Karst, afgevaardigde van de gemeente Nordrhein-Westfalen, met een gewone meerderheid gekozen. De verlengde verkiezingsprocedure bood de mogelijkheid om tussendoor tot een “Code of Conduct”, een gedragscode te komen. Dit met name ten aanzien van de vraag hoe we met zaken als publiciteit en privacy moet worden omgegaan bij het gebruik van moderne communicatiemiddelen als WhatsApp en Facebook.  Zr. Ivonne Stam vroeg of een live-ticker toegestaan zou zijn, iets waar de jongeren op zitten te wachten. In de komende uren zal het gesprek tussen vertegenwoordigers van de jongeren en het synodebestuur een bevredigende oplossing moeten opleveren. Tot slot heeft br. Peter Isterheld, die bij de uniteitsadministratie voor de IT verantwoordelijk is,  ons een kijkje gegund in de “gedigitaliseerde synode”.  Helaas zal het systeem pas op zondag in de vroege middag volledig operationeel zijn, wanneer de zittingen beginnen bij welke dan documenten daadwerkelijk beschikbaar dienen te zijn. 

De eerste zitting eindigde om 23.00 uur in plaats van 21.00 uur, een tijdsverschuiving zoals die zich eerder op de laatste dag van een synode voordoet.