plenaire vergadering

Het was geen gewone Synodezitting. De Synode werd van begin af aan bepaald door het heengaan van br. Mark de Vos (predikant van de Broedergemeente Utrecht en lid van het bestuur van het Zeister Zendingsgenootschap), door een verkeersongeluk tijdens zijn reis vanuit Nederland op weg naar Herrnhut.

Iedereen was het erover eens: het werd een buitengewone Synode. Er was tijd om te rouwen en elkaar te troosten. In de openingsdienst werd aandacht geschonken aan dit droevige bericht. Maar de Synode begon dan toch met haar werk. De afsluiting van de Synode met de traditionele avondmaalsviering vond al vrijdag om 16:00 uur plaats. Daarna gingen de meeste Nederlandse afgevaardigden met twee van de bisschoppen op een nachtelijk reis naar Nederland, om op tijd voor de uitvaartdienst voor br. de Vos in Zeist te kunnen arriveren.

78 afgevaardigden uit 8 landen, de meesten uit Duitsland en Nederland werkten aan belangrijke thema’s voor de toekomst van de Broedergemeente. Een strategisch plan “Broedergemeente 2027” werd door het Provinciaal Bestuur ingebracht en uitvoerig besproken. Door zusters en broeders uit Zwitserland werd de interreligieuze dialoog op de agenda van de Synode geplaatst. En nadat in 2016/2017 twee grote conferenties van de wereldwijde “Unitas Fratrum hadden plaatsgevonden, was ook de toekomst van onze globale verbondenheid een belangrijk thema. Het was dan ook van groot belang, dat twee leiders van andere uniteitsprovincies als gast bij deze Synodezitting aanwezig waren: zr. Betsy Miller van de provincie Noord-Amerika Noord en br. Desiré Peerwijk van de Broedergemeente in Suriname. De Synode sprak verder over duurzaamheid in gemeenten, administratie en instellingen van de Broedergemeente en besloot ook verder aandacht te schenken aan het werk met vluchtelingen.

De Synodezitting 2018 was de eerste in een nieuwe periode van zes jaar. Ongeveer 50% van de leden waren voor het eerst op een Synode. Tevens werd de Synode voor het eerst digitaal ondersteund. Documenten konden voor en tijdens de Synode gedownload worden op digitale apparaten. Of deze nieuwe opzet het werk van de Synode bevorderde en ook het gebruik van papier heeft teruggebracht, zal moeten blijken tijdens een evaluatie.

Steeds weer hebben Synodeleden de nadruk gelegd op de opdracht van de Broedergemeente missionair te zijn en het evangelie naar de mensen toe te brengen. Ook de plaats van jonge mensen in de leiding van de Broedergemeente was een belangrijk onderwerp en niet op de laatste plaats het karakter van de ECP als Europese Provincie, waar niet alleen de twee grote regio’s (Nederland en Duitsland) gezien mogen worden, maar ook de “kleinere” regio’s (Albanië, Letland, Estland, Scandinavië en Zwitserland).