Synode Herrnhut 2010Van 26 mei t/m 1 juni 2018 komt de Synode van de Europees-Continentale Provincie (ECP) van de Broedergemeente in Herrnhut (Duitsland) bijeen. Onder het thema "Door Christus verbonden – op weg in de wereld” wil het kerkparlement ook “Atelier van de toekomst” zijn.

82 afgevaardigden uit acht landen zullen onder andere beraadslagen over een verbetering van de samenwerking met de andere 28 provincies van de wereldwijde Broedergemeente, verdere concrete stappen ter verbetering van duurzaamheid en het gesprek tussen de religies.

In de afgelopen maanden hebben gemeenten, instellingen en commissies nieuwe afgevaardigden gekozen of benoemd. De nieuw samengestelde Synode zal de komende zes jaar het lot van de Evangelische Broedergemeente in handen hebben. De Broedergemeente heeft – net als andere kerken - last van een krimpend ledenbestand en een financiële situatie die steeds moeilijker wordt. Er zullen nieuwe vormen van kerkelijk werk gevonden moeten worden, die aansluiten bij de beleving van mensen in onze tijd.

De Synode van de Europees-Continentale Provincie komt om de twee jaar voor een week samen op wisselende locaties in Nederland, Duitsland of Denemarken. Tijdens de laatste zitting in Bad Boll (Duitsland) in 2016 werd tot een nieuw concept van de synode besloten. Er wordt nu meer in commissies gewerkt. Ook worden de ledenaantallen van elke gemeente beter weerspiegeld in de samenstelling van de Synode. De grootste gemeente (Amsterdam Stad & Flevoland) stuurt vier vertegenwoordigers, kleine gemeenten zoals Dresden of Utrecht sturen er een. Daarnaast heeft het kerkparlement richtlijnen opgesteld voor een "duurzame synode". Dat betekent o.a. dat alle documenten nu digitaal beschikbaar zijn, waardoor het papierverbruik aanzienlijk kan worden verminderd.

De Synode zal gasten uit de wereldwijde Broedergemeente en uit de oecumene ontvangen. Twee leiders van Uniteitsprovincies zullen bij de Synode aanwezig zijn, zr. Betsy Miller van de Provincie Noord-Amerika Noord en br. Desiré Peerwijk, preses van de Evangelische Broedergemeente Suriname. Verder zullen ook bisschop Harald Rückert van de “Evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland” en br. Hugo Fernandes Mendes. President van de Moravian Church Foundation de Synode bezoeken.

U kunt de voortgang van de Synode volgen: dagelijks zullen op de website van de Evangelische Broedergemeente in Nederland (www.ebg.nl) korte berichten van de Synode geplaatst worden.