De maandag ontvangt de synode koel en vochtig.
Vandaag begint de dag met Bijbelstudie en de eerste commissievergaderingen. Alle commissies behandelen de financiën. In de eerste plenaire deel van de ochtend (de vijfde zitting) blijkt dat de synodeleden meer tijd nodig hebben voor dit thema.

Het bestuur deelt de synode mee, dat er nu ook een fotoalbum en dagelijkse berichtgeving in het Nederlands is.
De later aangekomen synodeleden worden begroet. Net zo als de heer Bernhard Wehde, bedrijfsleider van Christophsbad GmbH, de eigenaar van het Kurhaus. Hij begroet de synode en vertelt over de dubbele verbinding: ten eerste was hij scholier in Königsfeld, ten tweede hebben de oprichter van zijn organisatie en Christoph Blumhardt, de oprichter van het Kurhaus in Bad Boll, elkaar in hun tijd goed gekend en waren ook verwante zielen. Het Kurhaus was tot 1999 in eigendom van de Broedergemeente.

Dan doet Age Kramer, als lid van de commissie Structuurvernieuwing van de synode, verslag. Hij benadrukt, dat het doel is om het werk van de synode effectiever vorm te geven, en niet in eerste instantie te bezuininge. Toen zij het wezenlijke doel van de synode begrepen, werd het idee om de synode te verkleinen opgegeven. De mening in de commissie was, dat de unieke mogelijkheid om samen te komen en elkaar te inspireren niet mag worden opgegeven. Bijgevolg leidt br. Schmorrde (Provinciaal Bestuur) de voorstellen 14 en 15 in. Deze zijn nodig voor de noodzakelijke veranderingen in de kerkorde en het huishoudelijk reglement m.b.t. van de nieuwe opzet van de Synode. En omdat de zitting snel ging, werd ook voorstel 16 over de intersynodale voordrachtscommissie nog besproken.

's Middags, aan het begin van de 6e zitting, heeft Superintendent Karl Hecker van de Evangelisch-Methodistische Kerk (EmK) het woord gekregen. Hij vertelde over vergelijkbare probleemgebieden en uitdagingen in zijn kerk, maar ook van succesvolle, onconventionele oplossingen.
Met de opmerking dat dit in sommige oren waarschijnlijk vreemd zou klinken, leidde br. Welschen (PB) voorstel 26 over een eventuele opname van de Evangelische Broeder- en Zustergemeente (EBZG; Rotterdam Noord) in. Twee jaar geleden was er al een besluit over genomen. De uitvoering van dit besluit liep spaak op moeilijk te begrijpen omstandigheden. In de aansluitende discussie werd dit uitvoerig, vooral van de Nederlandse synodeleden, besproken. Het is spannend om te zien hoe dit verder gaat. Het laatste punt in deze zitting is een voordracht over het bevorderen van fundraising door zr. Dorothea Weller. Zij klaagde erover, dat in de Broedergemeente op veel plaatsen, in gemeenten en organen tot voor kort de noodzakelijkheid van fundraising en de noodzaak om zich hierover te informeren, ontbrak. Aantrekkelijkheid zou een begrip zijn, die in samenhang met de kerk nog steeds wordt ontkend. Zij wil ons echter bemoedigen. De Broedergemeente heeft goede vereisten inzake fundraising. 

De voordracht moet een impuls zijn voor de aansluitende workshops. In een bewuste andere samenstelling als in de commissies, deelden de synodeleden hun ideeën en ervaringen over “tot geven motiveren – gemotiveerd geven”. De resultaten worden aan de wand gehangen in de plenaire zaal.

De 7e zitting vind plaats onder leiding van zr. Nelly Cambridge. Br. Gundars Ceipe (Letland) wordt begroet en Peter Vogt leest een groet voor van bisschop Henning Schlimm. Hoewel hij enkele honderden meters woont van de vergaderlocatie, kan hij vanwege zijn gezondheid niet deelnemen aan de synode.
Br. Volker Schulz rapporteert namens de intersynodale voordrachtscommissie. De vijf leden hebben in het kader van bezuinigingen, alleen elektronisch met elkaar gecommuniceerd. Zij kunnen goede resultaten laten zien  o.a. met de voordracht van een goede persoon in de financiële commissie. Het verslag wordt direct aangenomen.
Een voorstel voor rechtvaardige taal in de kerkorde wordt ingebracht door zr. Saskia Delvendahl-Bloem.  Zij gaf een overzicht van de ontwikkelingen hierover in de voorgaande synodes. Zij concretiseert haar voorstel om een algemene opmerking te plaatsen in de kerkorde. In Nederland wordt daarvoor de vorm (m/v) gebruikt.
Interessant is het, dat dit thema zowel door zusters, alsook door broeders gedreven uitspraken ontlokt. Allen gaan in de richting, dat je het met die plannen niet te ver moet doordrijven. Het is een duidelijk duits(talig) probleem. Een stuk rustieker gaat het toe in het parallel-debat via WhatsApp chat “Live news Synode”. Deze wordt echter alleen opgemerkt bij de jeugdigen. Naast gemodereerde posten praten enkelen over o.a. “opwarmen van de Gender-debat na 20 jaren”
Daarna komt kort en nuchter br. Schulz aan het woord. Hij stelt voorstel 3 voor. De ontwikkelingen in Zwitserland, weergegeven in de kerkorde.

Tenslotte houdt br. Craig Atwood een lange, indrukwekkende toespraak. Br. Atwood is kerkhistoricus aan het Moravian Theological Seminary in Bethlehem(PA). Met markante formuleringen binnen een groot historische perspectief bezweert hij de levensvatbaarheid van de Broeder-Uniteit: Zij is al een keer gestorven en toch vandaag de dag wereldwijd aanwezig. Nu geld het weer: moedig zijn en loslaten, wat we niet meer nodig hebben. Het Liefdemaal zou b.v. weer kunnen worden wat het oorspronkelijk was: sociale dienst i.p.v. liturgie. We moeten niet vast houden aan tradities, maar de traditie van de Broedergemeente om “elke keer wat nieuws te verzinnen” in stand houden.

De synode vind zoiets mooi: bruisend applaus, staande ovatie (één) en Hoera-geroep (één) bewijzen het. Einde van dag drie.