Vanwege de synode begint de kerkdienst al om 9:30 uur. Hij is door en door van de synode beïnvloed. Het kerkkoor is blij met de versterking vanuit de synode. De schriftlezing wordt in 5 talen gedaan (Tsjechisch, Deens,Javaans, Albanees en Zweeds) en de voorbeden in het Lets, Frans Duits en Nederlands. Aan het eind, bij de begroeting door de burgemeester, komt ook het Schwäbisch aan de beurt, wat de tolk bijna onzeker maakt.

De preek wordt gehouden door Johannes Welschen, voorzitter van het provinciaal bestuur over 1 Petrus 4: 7-11. Met een oog voor het thema van  de synode: EBG klaar voor de toekomst: lidmaatschap – participatie – financiën en de te verwachten emotionele en intensieve gesprekken, herinnert hij de gemeente en gasten daaraan, dat zij als economen van de Gods genade in een geheel andere situatie zijn: rentmeesters van een overvloed. Na de dienst brachten se Landrat en de burgemeester de synode in de kerkzaal de groeten, voordat er op het terras van het Kurhaus een ontmoeting was met de gemeenteleden van Bad Boll.

Om 14:00 uur begint de tweede zitting met de mededeling dat zr. Ulrichova in Praag gestorven is. Br. Albrecht Katscher (Notulist) wordt gefeliciteerd met zijn verjaardag. Deze zitting is gericht op het zwaartepunt van de synode: Het kerkelijk budget en de mogelijkheden uit de moeilijke financiële situatie te komen. De synode besluit dat de voorstellen hierover in eerste instantie in alle commissies worden besproken, zodat er een grondige discussie mogelijk is.

Als voorzitter van het Provinciaal Bestuur (PB) mag eerst br. J. Welschen het woord voeren. Hij legt uit waarom het verslag van het PB vanaf dit jaar veel dunner is dan voorgaande jaren. Om te sparen hebben ze alleen hun eigen activiteiten beschreven en niet de algemene situatie van de Broeder-Uniteit.

En dan komt zr. H.-R. Weber (financiële zaken) voor het eerst aan de beurt in de synode. Zij is, na de laatste zitting van de synode, op een aparte manier gekozen. De meeste synodeleden hadden haar nog niet persoonlijk ontmoet. Zonder omwegen komt zij direct op de kern: zij noemt het een “miljoenen tekort”. Br. Niels Gärtner gebruikt het verslag van de financiële commissie om een en ander begrijpelijk uit te leggen.  Het geheel wordt ondersteund met een Powerpoint presentatie.

Hij legt ook uit, waar de grenzen zijn van besparingen en besluit met: besluiten moeten nu genomen worden. Nu is er nog tijd en speelruimte om te handelen. Zr. Weber legt het masterplan van het PB uit en vertelt welke besluiten reeds zijn genomen en worden uitgevoerd. De voorstellen voor het verhogen van de Uniteitsbijdrage en de kerkelijke bijdragen sluiten deze zitting.

In de tweede middagzitting is er gelegenheid om uitleg te krijgen en er is een eerste discussie, terwijl brieven van de gemeenten Bad Boll en Königsfeld worden ingebracht. Br. J. Walther en br. J. Welschen brengen de voorstellen 27 t/m 29 in. Één lid wil dat het duidelijk wordt dat het niet gaat om meer geld, maar om de predikanten, die daarvan worden betaald en die nodig zijn, anderen menen, dat er bij ons christenen een hele makkelijke oplossing is: de tiende.

Op zondagavond is de vierde zitting, de planning is om hier 6 voorstellen in te brengen. Onder deze voorstellen is die over “Haltestelle Cottbus”, de status van deze gemeenschap moet binnen de Broeder-Uniteit worden erkend. Een voorstel voor het opleiden van leken voor de dienst van verkondiging en één met betrekking tot een woord van de Synode tegen haat en het aanwakkeren van angsten. Elk met een discussie. De behandeling van één voorstel moest aan het eind uitgesteld worden.