Vanavond na de zangdienst is de synode begonnen  met een  constituerende vergadering. De synode vergadert voornamelijk in ruimtes van de Evangelische Akademie Bad Boll. Deze geldt als de wieg van het evangelische akademiewerk in Duitsland en belichaamd het achtenswaardige doel: »niet alleen in de kringen van vrome innerlijkheid, maar in de grote vragen van de wereld antwoorden te geven«. Dat thema lijkt ook ontworpen te zijn voor de Evangelische Broeder-Uniteit. Het thema van de synode: »De EBG klaar voor de toekomst kerk: lidmaatschap – participatie – financiën« richt de blik weliswaar vooral op de interne aangelegenheden, echter vijf voorstellen verwoorden ook de verantwoordelijkheid voor milieu en maatschappij.

 

Medewerkers van de synode, het Provinciaal Bestuur en het synodebestuur kwamen al vrijdagavond aan en hielden hun laatste voorbereidende gesprekken op zaterdagochtend. Het grootste deel van de synode kwam 's middags aan, veel Nederlanders met vertragingen, vanwege storingen bij de NS, dan wel dat de bus onderweg pech kreeg.

De zangdienst met de gemeente en met de gasten van het Kurhaus werd in de kerkzaal van de Broedergemeente in het Kurhaus gehouden onder de leiding van br. Bernhard Goodwin. Zijn liedkeuze brengt de synode in de juiste omlijsting: »God staat aan het begin – en hij staat aan het einde ...« Mathies Hilsenbeck, de jonge organist, kreeg de synode en de gemeente hoorbaar op gang.

Om 20:00 uur opende Br. Peter Vogt (voorzitter van het synodebestuur) de synode. Zr. Nelly Cambridge las de namen op van de personen, die sinds de laatste zitting, waren overleden, gevolgd door een minuut stilte en een lied. Volgens het huishoudelijk reglement horen er veel punten van te voren te worden doorgenomen, zoals het instemmen van de synode van het laat komen van synodeleden, enz. Br. Volker Krolzik (Herrnhuter Diakonie) kreeg met grote meerderheid toestemming om eerder te gaan. Hij had dit echter helemaal niet aangevraagd. De voorzitter zei: »Maar je mag, als je zou willen«

Een eerste begroeting werd uitgesproken door Dr. Dietmar Merz, Studieleider van de Evangelische Akademie als huisheer. Hij citeerde Hape Kerkeling, die God met een prijs gekroonde film en de kerk met een dorpsbioscoop vergelijkt en wenst de synode de zegen: »U bekijkt de toekomst van de dorpsbioscoop. Dat is goed, maar vergeet de film niet! « Als gastvrouw werd de synode door zr. Marianne Becker, voorzitter van de oudstenraad en br. Theo Clemens, dominee van de Broedergemeente Bad Boll begroet. Zij benadrukten, dat de laatste synode, die in 1985 in Bad Boll werd gehouden, nog een synode was van alleen het district Bad Boll, zonder de oostelijke gemeenten. De gemeente geeft de synodeleden brillendoekjes, voor de doorkijk en hoopt, dat Bad Boll in deze dagen weer een plaats zal zijn waarvan zegen uitgaat, zoals ook in de overdrachtsoorkonde van Blumhardt aan de Broedergemeente 1920 genoemd is.  Van de plaatselijke lutherse zustergemeente werd de synode begroet door ds. Tobias Schart en hij wees op het internationale karakter van de synode: »Jullie zijn een bijzondere getuigenis, dat de Heilige Geest ons over alle grenzen heen verbind.« Een zegegroet kwam ook via Facebook uit Paramaribo van de stadszending EBGS.

Tenslotte was er nog eenmaal een kleine marathon door de andere noodzakelijke zaken uit het huishoudelijk reglement. Naast veel andere zaken moet de synode ook instemmen met de lijst van 26 medewerkers van de synode: van journalist via notulist, vertaler, synode medewerker, tot aan de technische ondersteuners. Als afsluiting heeft de voorzitter een foto impressie van de zitting 2014 in Zeist gegeven. Deze impressie was een stijlvolle en elegante manier om de herinneringen op te roepen, waar je alleen maar van kan genieten. De actuele synode moet vanwege de agendapunten niet alleen met harmonie rekenen, maar  »trust the process«!