Vanavond na de zangdienst is de synode begonnen  met een  constituerende vergadering. De synode vergadert voornamelijk in ruimtes van de Evangelische Akademie Bad Boll. Deze geldt als de wieg van het evangelische akademiewerk in Duitsland en belichaamd het achtenswaardige doel: »niet alleen in de kringen van vrome innerlijkheid, maar in de grote vragen van de wereld antwoorden te geven«. Dat thema lijkt ook ontworpen te zijn voor de Evangelische Broeder-Uniteit. Het thema van de synode: »De EBG klaar voor de toekomst kerk: lidmaatschap – participatie – financiën« richt de blik weliswaar vooral op de interne aangelegenheden, echter vijf voorstellen verwoorden ook de verantwoordelijkheid voor milieu en maatschappij.

Vanwege de synode begint de kerkdienst al om 9:30 uur. Hij is door en door van de synode beïnvloed. Het kerkkoor is blij met de versterking vanuit de synode. De schriftlezing wordt in 5 talen gedaan (Tsjechisch, Deens,Javaans, Albanees en Zweeds) en de voorbeden in het Lets, Frans Duits en Nederlands. Aan het eind, bij de begroeting door de burgemeester, komt ook het Schwäbisch aan de beurt, wat de tolk bijna onzeker maakt.

De maandag ontvangt de synode koel en vochtig.
Vandaag begint de dag met Bijbelstudie en de eerste commissievergaderingen. Alle commissies behandelen de financiën. In de eerste plenaire deel van de ochtend (de vijfde zitting) blijkt dat de synodeleden meer tijd nodig hebben voor dit thema.

Na de bijbelstudie over 2 Kor.9: 6-11 (blijmoedig geven) is om 9:45 de 8e vergadering begonnen.
Mevrouw Abram begroet de synode namens de EKD (Protestantse Kerk in Duitsland) in Hannover. De Broedergemeente is een geassocieerd lid van de EKD. Afwijkend van haar manuscript vertelt zij in eerste instantie waarom zij de contactpersoon voor de Broedergemeente is. Dat is op een leuke manier ontstaan. Zij heeft samen met br. Schmorrde (jurist van het Provinciaal Bestuur) gevechten geleverd over auteursrechten. Zij geeft een blik in de keuken van een kerkjurist en maakt reclame voor de feestelijkheden rondom het 500e reformatiejubileum: “Laat u ook zien!”.

De woensdag begint met een bijbelstudie over Mattheus 25 : 14 – 29, de gelijkenis van de toevertrouwde talenten. „Wat zegt deze gelijkenis over trouw en betrouwbaarheid in de omgang met talenten?“ „Hoe kan ons dat helpen om de talenten die ons zijn toevertrouwd moedig en royaal te gebruiken?“ Dat zijn vragen die ook in de loop van de dag telkens weer naar boven zullen komen.

Hoewel er op deze dag, overeenkomstig de verwachting, hard gewerkt zou worden, valt er voor de notulist aanvankelijk weinig te schrijven, want de synode vergadert tot het middaguur in commissies.
Om 14:30 uur komen ze weer plenair bijeen voor zitting nr.4.

De zevende dag is voor de synode geen rustdag! Na commissievergaderingen begint om 11.15 uur de 16e plenaire vergadering. De voorzitter stelt vast dat alle commissies hun taken afgewerkt hebben en wil daar disciplinair munt uit slaan: „Als er niets meer wordt doorverwezen, hebben we geen commissies meer nodig.“ (Instemming)

Dagteksten

maandag 4 december 2023