De besluiten en verklaringen van de Synodezitting 2016 zijn klaar.

Alle Synodeleden en de Oudstenraden zullen deze in papierform ontvangen.

U kunt ze echter hier ook in digitale vorm downloaden.