In de plenaire vergadering van donderdagavond (26 mei) heeft de Synode twee leden van het Provinciaal Bestuur (PB) gekozen. Br. Michael Schmorrde (Herrnhut) en br. Johannes Welschen (Gouda / Zeist) stonden op de kandidatenlijst. Beide broeders zijn sinds 6 jaar lid van het PB en stelden zich herkiesbaar.

Br. Schmorrde heeft binnen het Provinciaal Bestuur de verantwoording voor recht, onroerend goed en jeugdwerk. Br. Welschen begeleid de gemeenten en medewerkers in Nederland. In zijn portefeulle horen verder: de theologische opleiding, de internationale oecumene en het werk van de Broedergemeente in Letland. De tweede ambtstermijn van de herkozen PB-leden gaat tot 2022.

M. Schmorrde J. Welschen