Woord voor het Jaar 2019 NederlandsHet jaar 2019 staat voor de Evangelische Broedergemeente onder het Woord voor het Jaar uit Psalm 34:15: Zoek de vrede en jaag die na.

De Duitse kunstenaar Jens-Uwe Friedrich heeft bij dit woord een mooie illustratie gemaakt, waarin het Hebreeuwse woord SHALOM centraal staat, dat in de Nederlandse Bijbels vertaald wordt met vrede. Maar het betekend soveel meer. Lees hierover de preek van br. Johannes Welschen in de Evangelische Broedergemeente Utrecht van zondag 7 januari 2019.

Meer over de kunstenaar en zijn werk kunt u vinden via: Galerie Jens-Uwe Friedrich Templin.

 

Deze overdenking werd gehouden bij de opening van de Europese Vrouwenconferentie (EWC) van de Broedergemeente in Doorn (Nederland) op 29 juni 2018 door zr. Nadra Echteld (voorzitter van de Centrale Vrouwenraad van de EBGN). Zij neemt daarin het thema van de conferentie op (Freedom in Christ) en verbindt het met de viering van Keti Koti (155 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname en op de toenmalige Nederlandse Antillen) op 1 juli 2018.

Zusters,
ik ben Nadra Echteld, één van de voorbereiders van deze Conferentie.

Eén in Christus
Deze preek werd gehouden door br. Martin Theile in de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad & Flevoland bij de herdenking van 145 jaar Hindostaanse immigratie in Suriname.

Door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. (Galaten 3: 26-29)

Enkele maanden terug was in het Haags Historisch Museum een tentoonstelling te zien, onder te titel: ‘Afrikaanse bedienden aan het Haagse hof’. Ik had helaas niet de tijd om deze expositie te bezoeken. Maar ik kocht het bijbehorende boek, en las het met veel belangstelling. Het ging om de twee zwarte bedienden Cupido en Sideron die vanaf ongeveer 1763 aan het hof van stadhouder Willem V in Den Haag leefden en werkten. Dus meer dan 250 jaar geleden!

Deze preek werd gehouden door br. Johannes Welschen bij de belijdenisdienst in de Evangelische Broedergemeente Utrecht. Het was de laatste groep catechisanten, die door br. Mark de Vos begeleid zijn tot kort voordat hij op 26 mei op weg naar de Synode door een verkeersongeluk overleed.

Jezus zegt: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Mattheus 11:28-29)

Geachte zusters en broeders,
vooral: beste confirmanten,
deze dag had anders moeten zijn. Mark, uw dominee, had hier in mijn plaats moeten staan. Hij had immers met jullie, de catechisanten, opgetrokken deze laatste weken en maanden. Met hem zijn jullie vertrouwd geraakt in de tijd van de catechisatie. Hij was jullie dominee, jullie br. Mark. En ook voor u als gemeente is dat zo: deze feestelijke dag had u met uw dominee samen willen vieren. Hij zou Shaina dopen en de hele groep bevestigen en zegenen.

Bij elke gelegenheid wensen wij elkaar een gelukkig, gezond, vreugdevol of succesvol jaar toe – afhankelijk voor wie de wens bestemd is en wat wij voor een band met die persoon hebben. Soms wensen wij zelfs een gezegend jaar of een jaar van de Heer (een Anno Domini – zoals men vroeger bij het jaartal zei). Een dezer dagen ontving ik een wens van de voorzitter van de Centrale Raad, zr. Rita Harry, aan de leden van het Moderamen en daarin schreef zij: De belofte [het geschenk] in het Jaarwoord geeft mij nieuwe energie: