Maak ons levend, dan zullen wij uw naam aanroepen. Ps. 80:1 9 (NBG)

Onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft
vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het
evangelie. 2 Tim. 1 :10

Met de dagteksten van de Tweede Paasdag groeten wij u uit Zeist.
Het is de meest belangrijke tijd van het jaar voor een christen en voor de
gemeente van Christus.

Loof de oppermachtige Heer – met deze woorden begint in de Broedergemeente het jaar 2016. Dit vers is niet mooi vertaald in de Nieuwe Bijbelvertaling. Wat staat er precies? “Loof de Heer der heren”. Met deze woorden worden de heren van deze wereld van hun voetstuk gehaald. Op het voetstuk staat alleen “de Heer der heren”, de God van Israël, de vader van Jezus, onze God. Hij alleen is de lof waard.

David en de Israëlieten dansten vol overgave voor God, begeleid door zang en muziek van lieren, harpen, tamboerijnen, cimbalen en trompetten. (1 Kronieken 13:8)

Waarom dansen wij niet op de kerstavond? Zoals David en de Israëlieten dansten op het moment, dat ze de ark van het verbond, de woonplaats van God, naar huis haalden, naar Jeruzalem.

Het is vakantietijd. De trein waarmee ik dagelijks naar Zeist reis, is niet zo druk en ook de kerkdiensten zijn minder druk bezocht. Maar: het is ook Augustusmaand - Hernhuttermaand.

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. (Mattheus 11:28 / leerwoord 10 juni 2015)

Hoe zal dit woord uit het Nieuwe Testament (leerwoord) in de oren van een bootvluchteling op de Middellandse Zee klinken of met de ogen van een vluchteling te gelezen worden, die in een opvangcentrum in Nederland zit en weet dat hij teruggestuurd wordt in een onveilige omgeving: "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven." (Mattheüs 11:28)