Wij zijn het niet meer gewend te wachten. Alles moet nu, meteen, zo snel mogelijk. Daarom begint ook de verkoop van de kerstartikelen elk jaar eerder en in de tijd van Advent houden we in onze gemeenten reeds kerstvieringen.

Maar de tijd van ADVENT herinnert ons eraan, dat heel ons leven – als wij het goed bekijken – wachten is. Wachten op de ontmoeting met de levende Heer. Of omdat Hij terugkomt of opdat wij naar Hem gaan. Wachten wordt vandaag vaak als een passieve houding beschreven – alleen maar wachten. Maar in de Bijbel is wach- ten een zeer actieve houding. Wachten betekent voorbereiden. Ik kan mezelf voorbereiden en ik kan mijn huis voorbereiden. Als ik wacht op de komst van de Heer van de hele wereld kan ik ook een klein beetje meehelpen om de wereld voor te bereiden en de mensen erop attent te maken, dat het beste ons nog te wachten staat. Bereid de weg van de HEERE. (Uit: Herziene Statenvertaling © 2010 Stichting HSV)

Dit is onze taak in de tijd van Advent. De weg te bereiden voor de HEER begint inderdaad bij onszelf, onze families, onze kerk – en mis- schien ook in de wereld. Ik nodig u uit om de tijd van Advent niet alleen voor boodschappen, feestjes en kerkdiensten te gebruiken, maar ook de stilte te zoeken. Alleen zo kunnen wij ons voorbereiden op de komst van de Heer in ons leven en in de wereld. Ik wens u allen een gezegende tijd van Advent en een vrolijk Kerstfeest.

Johannes Welschen