Loof de oppermachtige Heer – met deze woorden begint in de Broedergemeente het jaar 2016. Dit vers is niet mooi vertaald in de Nieuwe Bijbelvertaling. Wat staat er precies? “Loof de Heer der heren”. Met deze woorden worden de heren van deze wereld van hun voetstuk gehaald. Op het voetstuk staat alleen “de Heer der heren”, de God van Israël, de vader van Jezus, onze God. Hij alleen is de lof waard. Niet de tirannen en economische leiders, niet de krijgsheren en de minister-presidenten. Als zij hun werk goed doen – door recht en gerechtigheid te bevorderen, dan mogen zij best onze waardering ontvangen. Maar de lof, die de psalm bedoeld, de lof uit het diepste van ons hart, die is er alleen voor God, de Heer der heren. En waarom? Niet omdat die oppermachtig is. Niet omdat hij wonderen doet – dat komt er allemaal wel bij. De reden is: eeuwig duurt zijn trouw. Deze God is trouw. Deze God laat ons niet in de steek. Deze God is er altijd voor ons. Wij mogen op hem vertrouwen. Dat valt niet altijd mee. Soms ziet het er niet naar uit. Maar wij mogen het geloven: eeuwig duurt zijn trouw. Met dit besef kunnen wij een nieuw jaar ingaan, dat zeker niet makkelijk wordt. De Oorlogen en de economische moeilijkheden verdwijnen niet zomaar. En toch: eeuwig duurt zijn trouw. Ik wens u allen een gezegend 2016 – eeuwig duurt zijn trouw.