Vanuit verschillende gemeenten en werkterreinen ontvangt het kantoor van de ECP in Zeist vragen over het coronavirus. De vraag is: hoe kunnen wij op de ontstane situatie reageren? Er is geen reden voor paniek. Wij zijn als kerk duidelijk hierin: dat wij de zorgen van de mensen serieus nemen, maar niet eraan meedoen onrust te zaaien. Uiteindelijk is het ook een vraag van ons geloof: of wij rustig en bezonnen omgaan met deze nieuwe situatie. In het document, dat u hieronder kunt downloaden, vindt u daarvoor enige informatie en enkele richtlijnen en adviezen.

Het Provinciaal Bestuur heeft een paper samengesteld met de titel "Perspectieven voor de Evangelische Broedergemeente 2027". Deze paper is onderdeel van de inhoud van het strategisch proces van de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente. Dit proces is reeds door de Synode tijdens haar zitting in 2018 besproken. Het Provinciaal Bestuur ziet uw reactie op deze tekst graag tegemoet. Daarna zal de paper aan de Synode 2020 worden voorgelegd.

U kunt de tekst van de paper hieronder downloaden.

EBGNieuws 2019 04 titel

Hieronder vindt u de bijlagen bij het EBGNieuws 2019 04 (december 2019):

Uitnodiging Dagteksten 2020D 201909241200120200Op vrijdag 18 oktober heeft de presentatie van de 290e jaargang van het dagtekstenboekje plaatsgevonden in het museum Catharijne Convent te Utrecht. Een mooie plaats voor deze gelegenheid want het is een museum van en over christelijk Nederland. De geschiedenis van de Evangelische Broedergemeente is misschien niet typisch Nederlands maar maakt wel degelijk onderdeel uit van de hedendaagse Nederlandse christelijke geschiedenis.

d522794d27De Evangelische Broedergemeente in Nederland neemt met intens verdriet en grote dankbaarheid afscheid van zr. Vallery Linger. Zr. Linger was een veelbelovende studente theologie en de laatste jaren redacteur van de "Dagteksten". Zij heeft vooral het jeugdwerk van de Broedergemeente met haar professionaliteit en haar persoonlijkheid ondersteund en is tijdens haar studie al op verschillende plaatsen voorgegaan.

Subcategorieën

1741 Jezus Christus Heer en Oudste van zijn kerk (proclamatie)

13 november 1741: Alle gemeenten vieren Jezus Christus als Heer en Oudse van zijn kerk - Oudstenfeest in de gemeenten Datum: maandag 13 nov (over 43 dagen)