EBG.live

De Landelijke Jeugdraad van de EBGN is bezig om in tijden van social distancing en afstand houden toch met jongeren in contact te blijven en te komen. Daarom gaan zij zondag a.s. live via instagram. Daarvoor hebben zij een promotekst geschreven en een video opgenomen:

Onder dit artikel vindt u de bijlages bij het PB-bulletin 2020 02
verstuurd op 25 maart 2020

[Deze regel wordt vervangen door het bestandsbeheer als het artikel bekeken wordt]

paus boodschap 730x410Graag willen wi u allen in deze moeilijke tijd oproepen om mee te doen met twee acties, die verbondenheid en hoop moeten uitstralen in een tijd van duisternis en nodige isolatie. De ene is oecumenisch en volgt een oproep van Paus Franciscus. Hij roept alle christenen op om woensdag 25 maart om 12:00 uur het Onze Vader te bidden:

samantha sophia NaWKMlp3tVs unsplashIn verband met het Coronavirus en de maatregelen van de Nederlandse regering zullen de komende zondagen in de meeste gemeenten van de Evangelische Broedergemeente in Nederland geen kerkdiensten plaats vinden, Graag willen wij u op de hoogte stellen van mogelijkheden om toch bezig te zijn met het Woord van God en om bemoediging en gemeenschap te ontvangen - uit de Broedergemeente en uit andere kerken.

I.v.m. de persconferentie van de ministerpresident heeft br. Johannes Welschen de volgende mail aan alle gemeenten en werkgroepen van de Evangelische Broedergemeente in Nederland gestuurd:

Geachte zusters en broeders,
i.v.m. de persconferentie van de minister-president en de daarin afgekondigde maatregelen, wil ik na overleg met de collega's van het Provinciaal Bestuur en de voorzitter van de Centrale Raad het volgende aan u voorleggen:
1. Kerkdiensten met een te verwachten aantal deelnemers van meer dan 100 mensen moeten afgelast worden.

Subcategorieën

1741 Jezus Christus Heer en Oudste van zijn kerk (proclamatie)

13 november 1741: Alle gemeenten vieren Jezus Christus als Heer en Oudse van zijn kerk - Oudstenfeest in de gemeenten Datum: maandag 13 nov (over 42 dagen)