Onder dit artikel vindt u de bijlages bij het PB-bulletin 2020 02
verstuurd op 25 maart 2020

[Deze regel wordt vervangen door het bestandsbeheer als het artikel bekeken wordt]

paus boodschap 730x410Graag willen wi u allen in deze moeilijke tijd oproepen om mee te doen met twee acties, die verbondenheid en hoop moeten uitstralen in een tijd van duisternis en nodige isolatie. De ene is oecumenisch en volgt een oproep van Paus Franciscus. Hij roept alle christenen op om woensdag 25 maart om 12:00 uur het Onze Vader te bidden:

samantha sophia NaWKMlp3tVs unsplashIn verband met het Coronavirus en de maatregelen van de Nederlandse regering zullen de komende zondagen in de meeste gemeenten van de Evangelische Broedergemeente in Nederland geen kerkdiensten plaats vinden, Graag willen wij u op de hoogte stellen van mogelijkheden om toch bezig te zijn met het Woord van God en om bemoediging en gemeenschap te ontvangen - uit de Broedergemeente en uit andere kerken.

I.v.m. de persconferentie van de ministerpresident heeft br. Johannes Welschen de volgende mail aan alle gemeenten en werkgroepen van de Evangelische Broedergemeente in Nederland gestuurd:

Geachte zusters en broeders,
i.v.m. de persconferentie van de minister-president en de daarin afgekondigde maatregelen, wil ik na overleg met de collega's van het Provinciaal Bestuur en de voorzitter van de Centrale Raad het volgende aan u voorleggen:
1. Kerkdiensten met een te verwachten aantal deelnemers van meer dan 100 mensen moeten afgelast worden.

Vanuit verschillende gemeenten en werkterreinen ontvangt het kantoor van de ECP in Zeist vragen over het coronavirus. De vraag is: hoe kunnen wij op de ontstane situatie reageren? Er is geen reden voor paniek. Wij zijn als kerk duidelijk hierin: dat wij de zorgen van de mensen serieus nemen, maar niet eraan meedoen onrust te zaaien. Uiteindelijk is het ook een vraag van ons geloof: of wij rustig en bezonnen omgaan met deze nieuwe situatie. In het document, dat u hieronder kunt downloaden, vindt u daarvoor enige informatie en enkele richtlijnen en adviezen.

Subcategorieën

1 maart 1457: Begin van de Broeder-Uniteit

1 maart 1457: Begin van de Broeder-Uniteit, wordt vandaag in alle provincies van de Broedergemeente als uniteitsgedenkdag gevierd Datum: woensdag 1 mrt (over 29 dagen)