samantha sophia NaWKMlp3tVs unsplashIn verband met het Coronavirus en de maatregelen van de Nederlandse regering zullen de komende zondagen in de meeste gemeenten van de Evangelische Broedergemeente in Nederland geen kerkdiensten plaats vinden, Graag willen wij u op de hoogte stellen van mogelijkheden om toch bezig te zijn met het Woord van God en om bemoediging en gemeenschap te ontvangen - uit de Broedergemeente en uit andere kerken.

I.v.m. de persconferentie van de ministerpresident heeft br. Johannes Welschen de volgende mail aan alle gemeenten en werkgroepen van de Evangelische Broedergemeente in Nederland gestuurd:

Geachte zusters en broeders,
i.v.m. de persconferentie van de minister-president en de daarin afgekondigde maatregelen, wil ik na overleg met de collega's van het Provinciaal Bestuur en de voorzitter van de Centrale Raad het volgende aan u voorleggen:
1. Kerkdiensten met een te verwachten aantal deelnemers van meer dan 100 mensen moeten afgelast worden.

Vanuit verschillende gemeenten en werkterreinen ontvangt het kantoor van de ECP in Zeist vragen over het coronavirus. De vraag is: hoe kunnen wij op de ontstane situatie reageren? Er is geen reden voor paniek. Wij zijn als kerk duidelijk hierin: dat wij de zorgen van de mensen serieus nemen, maar niet eraan meedoen onrust te zaaien. Uiteindelijk is het ook een vraag van ons geloof: of wij rustig en bezonnen omgaan met deze nieuwe situatie. In het document, dat u hieronder kunt downloaden, vindt u daarvoor enige informatie en enkele richtlijnen en adviezen.

Het Provinciaal Bestuur heeft een paper samengesteld met de titel "Perspectieven voor de Evangelische Broedergemeente 2027". Deze paper is onderdeel van de inhoud van het strategisch proces van de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente. Dit proces is reeds door de Synode tijdens haar zitting in 2018 besproken. Het Provinciaal Bestuur ziet uw reactie op deze tekst graag tegemoet. Daarna zal de paper aan de Synode 2020 worden voorgelegd.

U kunt de tekst van de paper hieronder downloaden.

EBGNieuws 2019 04 titel

Hieronder vindt u de bijlagen bij het EBGNieuws 2019 04 (december 2019):

Subcategorieën

1 maart 1457: Begin van de Broeder-Uniteit

1 maart 1457: Begin van de Broeder-Uniteit, wordt vandaag in alle provincies van de Broedergemeente als uniteitsgedenkdag gevierd Datum: maandag 1 mrt (over 3 dagen)