MG 2892 webLET OP: UPDATE
Op 22 oktober 2023 om 15:00 uur zal zr. Rhoïnde Doth in de kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente Zeist door br. Theodor Clemens onder assistentie van zr. Sarah Groves en de broeders Humbert Hessen, Renold Pansa en Volker Schulz tot bisschop van de Broeder-Uniteit worden ingezegend. Zij zal daarmee de eerste vrouwelijke bisschop in onze kerkprovincie zijn.

Het is duidelijk dat veel van onze leden interesse hebben in deze dag, in Zeist. De opkomst is groot en de Grote Kerkzaal zit vol.

Keti Koti 2023 NLD 202306200946280200In verband met het gedenken aan en de viering van 150 jaar 
daadwerkelijke afschaffing van de slavernij wijzen wij
op de volgende activiteiten:

30 juni 2023, 19:30 uur

Landelijke herdenkingsdienst in De Nieuwe Kerk Amsterdam
onder auspiciën van de Raad van Kerken Nederland 
m.m.v. de koren The Revivals en El Elyon o.l.v. Paul Hessen.
Preek: ds. Rosaliene Israël en dr. Duncan Wielzen.

Lees hier de bijlagen van het EBGNieuws Nr. 1 uit 2023

Onder dit artikel vindt u de bijlages bij het PB-bulletin 2023 02

De Evangelische Broedergemeente ziet seksueel misbruik als een zonde, kwaad in Gods ogen en onrecht tegenover medemens. Daarom onderneemt zij actie om seksueel misbruik te voorkomen.

Onze kerk dient voor iedereen een veilige plek te zijn. Gestreefd wordt naar een klimaat waarin alle betrokkenen open durven zijn en zich ook bewust zijn van wat er om hen heen gebeurt. Predikanten, jeugdwerkers en vrijwilligers, die met kwetsbare personen werken, dienen een VOG te overleggen voordat zij met de werkzaamheden bij ons beginnen.

Voor situaties waarin sprake is (of zou kunnen zijn) van seksueel misbruik is een klachtencommissie ingesteld. Deze bereikt u via de secretaris dhr. Vivian Winter (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Weet u niet zeker als u een klacht wilt indienen of heeft u ondersteuning nodig,

dan kunt u terecht bij een van de vertrouwenspersonen:
ds. Christine Welschen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), tel.: 06 17400604
mevr. Wil Codrington (w.i.codrington@gmail), tel.: 06 87177120

De Broedergemeente is lid van de oecumenische organisatie SMPR (seksueel misbruik in de kerk)
Bij het meldpunt van SMPR kunt u ook terecht voor meer informatie en persoonlijke hulp.
De contactgegevens van dit meldpunt zijn:

Meldpunt SMPR
Website: www.smpr.nl
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel.: 030 3038590


Hieronder kunt de gedragscode en het preventiebeleid voor medewerkers van de Broedergemeente downloaden. Hierin zijn ook de contactgegevens opgenomen.

[Deze regel wordt vervangen door het bestandsbeheer als het artikel bekeken wordt]

Subcategorieën

Het Conciliair proces voor Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping
gaat in de Broedergemeente nog steeds door. U vind hier actuele ontwikkelingen
rondom deze onderwerpen in der Broedergemeente.

1793 Begin Zeister Zendingsgenootschap

223 jaar geleden kwamen 34 broeders bijeen om de "Broedersociëteit ter uitbreiding van het evangelie onder de heidenen" te stichten - dit werd later het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) Datum: maandag 27 mei (over 0 dagen)