Op 30 maart is Philip Potter op 93 jarige leeftijd in Lüneburg (Duitsland) overleden. In de 2e helft van de 20e eeuw heeft hij zijn sporen achtergelaten in de internationale oecumene.

Als algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken in de periode 1972 – 1984 heeft hij deze organisatie én de samenwerking van de kerken wereldwijd zijn stempel opgedrukt. Afkomstig uit het caraïbisch gebied, was hij de eerste man in deze functie die uit een land kwam, dat net zijn onafhankelijkheid verworven had. Daardoor werd duidelijk, dat het centrum van de christenheid en de oecumene niet langer in Europa en Noord-Amerika lag – maar naar het Zuiden verschoof. Samen met de andere kerken in de oecumenische beweging brengt de Broedergemeente haar dank aan God tot uitdrukking voor deze getuige voor het evangelie en de eenheid.

Graag herinneren wij ons aan de visite van Philip Potter in Herrnhut tijdens de uniteitssynode 1981. Philip Potter wist zich met de Broedergemeente op bijzondere wijze verbonden:

Als predikant van de methodistische kerk wist hij om de historische relatie van John Wesley met de Hernhutters en om de bijzondere nadruk, die beide kerken leggen op de persoonlijke relatie met Jezus Christus.

Als een christen van de westindische eilanden herinnerde hij graag aan het werk dat de zendelingen van de Broedergemeente in het caraibisch gebied hebben gedaan, toen zij als eerste aan de tot slaaf gemaakte mensen de boodschap brachten, dat de liefde, die God aan mensen schenkt ook voor hen bestemt is. "Ik ben trots", heeft hij eens gezegd, „ dat het een »potter« was (de pottenbakker Leonard Dober), die als eerste aan de slaven op de west-indische eilanden het evangelie verkondigde.

Het leven van Philip Potter moet voor ons een verplichting zijn, samen op de weg van eenheid verder te gaan, opdat het evangelie van de liefde van God voor alle mensen door de kerken gezamenlijk verkondigd wordt.

Lees hier over zijn leven in de engelstalige wikipedia.
En lees hier het officieel overlijdensbericht (in het Duits) uitgegeven door zijn vrouw Bärbel Wartenberg-Potter (emeritus bisschop van Lübeck)

 

Philip A. Potter in Herrnhut © Unitätsarchiv; Foto: Heinrich Schmorrde