De Centrale Raad van de Evangelische Broedergemeente in Nederland heeft tijdens de vergadering van 18 februari 2015 – voor de eerste keer volgens de nieuwe statuten – een nieuw Moderamen gekozen.

Het bestaat uit: de voorzitter, zr. Rita Harry en de leden zr. Albertina Berenstein en zr. Jacqueline Helstone. Namens het Provinciaal Bestuur neemt br. Johannes Welschen (zonder stemrecht) deel aan de vergaderingen. Het Provinciaal Bestuur dankt de leden van het aftredende Moderamen voor de werkzaamheden aan de nieuwe structuur en wenst het nieuwe Moderamen Gods zegen voor het toekomstige werk.

De Centrale Raad is het overleg-, advies- en besluitorgaan van de Evangelische Broedergemeente Nederland, een regio binnen de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente.

In een langdurig proces van herorientatie heeft de Centrale Raad volgende taken op zijn agenda gezet:

  • Hij  maakt de gemeenten, diasporagroepen en andere instellingen bewust van hun pastorale, missionaire, diaconale en financiële verantwoordelijkheden en stimuleert hun in het uitvoeren van deze verantwoordelijkheden.
  • Hij is een platform waar de gemeenten, diasporagroepen en landelijke organen van de EBGN hun gezamenlijke visie ontwikkelen.
  • Hij zal de belangen van de EBGN in het geheel van de Europees-Continentale Provincie ter sprake brengen.
  • In de Centrale Raad worden bindende afspraken tussen de gemeenten en instellingen van de EBGN vastgelegd.
  • De Centrale Raad adviseert het PB aangaande vragen en behoeften van de EBGN.
  • Jaarlijks organiseert hij een landelijke studie- c.q. bezinningsdag.