Zaterdag 31 januari verzamelden zich in de Jeruëlkapel in Utrecht (de kerk van de Evangelische Broedergemeente Utrecht) ongeveer 60 afgevaardigden van gemeenten en werkgroepen in de Evangelische Broedergemeente in Nederland, om na te denken over de toekomst van de EBG respectievelijk de EBG van de toekomst.

 Dit "Atelier van de toekomst" (een mooie vrije vertaling van het Duitse woord "Zukunftswerkstatt") was gepland in het kader van de jaarlijkse bezinnings- en ontmoetingsdag van de Centrale Raad en opleidingen van de EBGN. De voorbereidingsgroep had ervoor gekozen om de datum van 13 augustus 2027 (de 300ste verjaardag van de Broedergemeente) als het doel van de gedachten te kiezen.

Nadat zr. Rita Harry als voorzitter van de Centrale Raad met de dagteksten de bijeenkomst had geopend, werd ds. Klaas van der Kamp (algemeen secretaris van de Raad van Kerken) uitgenodigd om vanuit een buitenperspectief iets te zeggen over het imago en de toekomst van de EBG. Hij stelde dat mensen van het buitenperspectief vanuit één trefwoord voor het imago werken, waar mensen die vanuit het binnenperspectief analyseren en vaak de neiging hebben om vanuit bipolariteit de kool en de geit te sparen. Als imago voor de EBG noemde hij 'de liefelijkheid'. Daarin zit een compliment van zachtmoedigheid en een taak om 'meer nog een weerhaakje aan te brengen'. Van der Kamp noemde enkele opties waar je aan zou kunnen denken naar de toekomst. Naast een assertieve, 'Amsterdamse' houding, noemde hij het van belang om dicht bij de levenscyclus van mensen te blijven en de mogelijkheid om als kerken op landelijk niveau meer de handen in een te slaan.

Daarna introduceerde Willemien Boot, van de Protestantse Kerk in Amsterdam, die al sinds jaren gemeenten en werkgroepen in de EBG begeleid, de methode van de dag: Waarderende gemeenteopbouw. Een stap voor stap methode die vooral het positieve uit een gemeente benadrukt. Niet vanuit de problemen vertrekken of dat wat wij als gemis ervaren, maar vertrekkend vanuit dat, wat wij goed kunnen. Ze nodigde zusters en broeders uit om eerst "Yess-momenten" aan elkaar te vertellen. Momenten waar eenieder werd geacht duidelijk aan te geven wat de eigen positieve ervaringen zijn: daarom ben ik lid van deze kerk, van deze gemeente. Nadat men in koppels aan elkaar had verteld, wat dat voor momenten waren, vond verdere uitwerking plaats in groepen van 6 en uiteindelijk in 5 grotere thematische groepen: hoe kunnen wij dit soort momenten vaker hebben en voor meer mensen. Daarbij kwamen onderwerpen na voren als communicatie, ook communicatie via internet, de participatie van de jeugd in onze gemeenten en de wens en bereidheid naar buiten te treden, de wijk in en daadwerkelijk naar mensen toe, die het goede nieuws nog niet gehoord hebben. Er was ruimte voor de te nemen stappen, verdieping en formuleringen: verbeelden (concrete dromen over de toekomst), vernieuwing en uiteraard verwezenlijken. Er is veel out of the box-denkwerk verzet; de 5 plannen die tijdens de plenaire presentaties werden gepresenteerd logen daar niet om.

In verband met de stap Verwezenlijken had iedere afgevaardigde de gelegenheid om 3 adviezen voor de toekomst aan de Centrale Raad en het Provinciaal Bestuur mee te geven. Deze werden opgeschreven en verzameld – na analyse van deze briefjes hoort u daar uiteraard meer van. Ook zal de voorbereidingsgroep, de Centrale Raad en het Provinciaal Bestuur zich beraden, hoe het in gang gezette proces voorgezet kan worden.

Indrukwekkend was het om te zien, hoe mensen met heel verschillende achtergronden met een grote toewijding over de toekomst van de Broedergemeente nadachten en hun prioriteiten met elkaar uitwisselden. Een hartelijke dank aan allen, die aan de voorbereiding hebben meegewerkt en aan de gemeente Utrecht voor de gastvrijheid en de fantastische verzorging.

In het kader van de dag werd ook stil gestaan bij het feit, dat br. Humbert Hessen – bisschop van de Unitas Fratrum – op 6 januari 2015 zijn 80ste verjaardag mocht vieren. Br. Johannes Welschen, van het Provinciaal Bestuur, dankte hem bij deze gelegenheid voor alle inzet, die hij nog steeds voor de Broedergemeente in het geheel en ook voor de gemeenten, opbrengt. Dat is op zijn leeftijd immers helemaal niet vanzelfsprekend.

Fotos van de bezinningsdag "de toekomst van de EBG - de EBG van de toekomst" op 31 januari 2015

© W. Boot en K. Goodings