MG 2892 webLET OP: UPDATE
Op 22 oktober 2023 om 15:00 uur zal zr. Rhoïnde Doth in de kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente Zeist door br. Theodor Clemens onder assistentie van zr. Sarah Groves en de broeders Humbert Hessen, Renold Pansa en Volker Schulz tot bisschop van de Broeder-Uniteit worden ingezegend. Zij zal daarmee de eerste vrouwelijke bisschop in onze kerkprovincie zijn.

Het is duidelijk dat veel van onze leden interesse hebben in deze dag, in Zeist. De opkomst is groot en de Grote Kerkzaal zit vol.

Er zal een livestream van de dienst beschikbaar zijn, die kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1340/events/event/15970953-202310221500

Wij hopen dat deze dag een bijzondere dag wordt voor onze gehele kerkprovincie.