EBGingesprek IVEBG in gesprek - een nieuw programma van de Evangelische Broedergemeente wordt voorbereid en uitgevoerd door de werkgroep diversiteit van de EBG Nederland. Voorlopig online via ons YouTube-kanaal. Later misschien ook op locatie. Waarom heeft de werkgroep voor zo een programma gekozen? In de uitnodigingsbrief staat:

Wij leven in een spannende tijd. Angst, ontevredenheid, discriminatie, racisme. Het zijn containerbegrippen die stuk voor stuk een nieuwe dimensie gekregen hebben in 2020. Meningen worden verkocht als feiten, feiten worden nepnieuws, instituties die moeten beschermen blijken het vertrouwen te schaden, protesten worden gelabeld als rellen. Het zijn zeer uitdagende tijden! Het is tijd kansen te pakken: zodat schreeuwen weer praten wordt en luisteren weer horen wordt, ook binnen de EBG! 

De eerste drie uitgaven waren een succes. Dank aan de voorbereidingsgroep, die deze (digitale) ontmoetingen en gesprekken met veel engagement voorbereid en doorgevoerd heeft. Er zijn gesrekken op gang gekomen over identiteit, tradities, inclusie ... en nu dus over zwart/wit in de EBG. Weer een thema waar je door geraakt wordt. Wij hopen dat u luistert en mee discuseerd via de chat.

Op zaterdag 15 mei 2021 zal de viere editie in première gaan. U kunt die volgen via het YouTube-kanaal van de EBG Nederland: https://www.youtube.com/channel/UCRp5Amz9FvI_55GwL90IiEw. Aanmelding is niet nodig. Meedoen kan opnieuw via de chat op YouTube. Het thema deze keer:Zwart/Wit denken in de EBG. In de EBG Nederland zijn zwarte mensen in de meerderheid, maar waar zijn ze in de leiding te vinden - behalve in de Oudstenraden? Wanneer en waar fungeren zij als rolmodel of als inhoudelijk klankbord? Is er binnen de organisatie EBG Nederland een evenredige vertegenwoordiging van zwart op alle niveaus van onze kerk, als organisatie? Hebben wij die eigenlijk nodig en zo ja, waarom?

Wees welkom en doe mee!