csm USA Nordprovinz 6d9959c86bDe gewelddadige ontwikkelingen in de Verenigde Staten van Amerika (VS) verontrusten mensen over de hele wereld. Ook de Broedergemeente (Moravian Church) is in onrust. Zr. Betsy Miller (Chairman van het Provinciaal Bestuur van de Noord-Provincie in Noord-Amerika) heeft nog in de nacht van de bestorming van Capitol Hill opgeroepen tot gebed voor de VS en de democratie:

Lieve kerk,
ik schrijf u, op mijn knieën, en nodig u uit om samen met mij te bidden voor het welzijn van de Verenigde Staten van Amerika en de democratie zelf, nu het Capitol Building in Washington, DC is bestormd door aanhangers van Donald Trump.
Ik ben me ervan bewust dat de gebeurtenissen zich nog steeds ontvouwen en dat er nog veel moet worden geleerd. Ik wil echter niet wachten om te bidden.

Uit de Liturgie "Intercessions in Time of Crisis" (MBW pp 117-118):

God van barmhartigheid, God van troost, wij komen voor u in deze moeilijke tijd,
bewust van de menselijke broosheid en nood,
verward en worstelend om betekenis te vinden in het aangezicht van het lijden.

Waar de gemoederen oplaaien en een partijdige geest nieuwe vijandigheid uitlokt,
laat mensen opstaan die geduld en terughoudendheid hebben.

Waar onverschilligheid het mogelijk maakt dat de crisis dieper wordt
en het lijden zonder verlichting te laten verlopen,
maak bevrijders wakker die ijver en kracht hebben.

We bidden voor degenen die in deze tijd belangrijke beslissingen nemen,
voor degenen die verslag doen van deze gebeurtenissen
en voor degenen die de publieke opinie vormgeven.

Stuur alle regeringen op de weg naar vrede en gerechtigheid,
opdat uw wil bekend wordt en gedaan wordt onder de naties.
Verlos ons van de zonden die tot oorlog en conflicten leiden 
en versterk in ons de wil om gerechtigheid en rechtvaardigheid op aarde te vestigen.

Heer, verhoor in Uw barmhartigheid ons gebed.
Op deze dag van Driekoningen zoeken wij wanhopig
naar het licht van Christus om voor ons allen steeds zichtbaarder te worden.

Met vurige hoop,

Betsy Miller