In het voorjaar 2020 hebben wij in het predikantenberaad over pastoraat rond het levenseinde gesproken. Wij merkten dat dit onderwerp leeft in onze gemeenten. In het pastoraat hebben wij vaak met vragen rond sterven en dood te maken.

Bij dit thema kwamen dan ook de ervaringen uit de gemeenten ter sprake. De bezinning van de Raad van Kerken uit 2018 met als titel ‘Nu ik oud word - vragen bij de laatste levensfase’ bood daarnaast achtergrondmateriaal voor onze overleggingen (Dit boekje kan als digitale versie hier besteld worden: www.raadvankerken.nl/product/nu-ik-oud-word/). Uit de gesprekken is een verklaring voortgekomen. Wij bieden deze aan gemeenten en werkgroepen van de EBGN aan. U kunt de tekst hieronder downloaden: