Logo duurzaamheid

Respect hebben voor en het behouden van de ons toevertrouwde schepping is onze gemeenschappelijke opdracht. Zo is het ook verankerd in het visie document van de Evangelische Broedergemeente. Aan de gemeenten wordt gevraagd om een duurzaamheidscontrole uit te voeren en concrete doelen te stellen voor de manier waarop duurzaam handelen in hun gemeente versterkt kan worden. De controle lijst voor duurzaam handelen in de gemeenten van de werkgroep “Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de schepping” wordt daarbij aanbevolen.

De gemeenten worden verzocht voor het eind van 2019 feedback te versturen naar de werkgroep ,,Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping“ zodat er tijdens de Synode van 2020 een compilatie daarvan gepresenteerd kan worden, ter verrijking van de wederzijdse kennis.

Bovenstaande tekst heeft de Synode van de Evangelische Broedergemeente als besluit 10/2018 vastgesteld. Nu heeft de werkgroep "Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de schepping" een herziene versie van de controle lijst aan de gemeenten toegestuurd, samen met een brief waarin de gemeenten wordt gevraagd actie te ondernemen op het gebied van duurzaamheid. Een soortgelijke brief is ook verstuurd aan de administratie van de Broedergemeente, alsmede de bedrijven en instellingen, die aan de Broedergemeente gelieerd zijn.

In de brief aan de gemeenten wordt uitdrukkelijk gewezen op een groot aantal intitiatieven die binnen de Nederlandse kerken op het gebied van duurzaamheid en milieu uitgevoerd worden. Hierover kunt u meer lezen via de website Groene Kerken.

U kunt de brief en de controlelijst hieronder downloaden: