EBG 18320190207umuzikantafoto. 10a44fa4f2Op 7 februari 2019 ontving de Letse Nationale Bibliotheek een speciaal geschenk. De Evangelisch-Lutherse Kerk in Letland overhandigde 82 handschriften over de Broeder-gemeente in Letland, waarvan de oorsprong teruggaat tot de eerste helft van de 19e eeuw. Zij werden overhandigd in het 100ste jaar van de oprichting van de Letse Nationale Bibliotheek. Dagnija Baltiņa, directeur van de afdeling Bijzondere Collecties van de Nationale Bibliotheek van Letland, sprak haar dankbaarheid uit voor de overdracht.

Dr. hist. Mārtiņš Mintaurs, directeur van de "Letonikas un Baltijas-centra" van de Nationale Bibliotheek van Letland, en Dr. phil. Beata Paškevica, de toonaangevende expert op het gebied van literatuur van de Hernhutters in Letland, wezen erop dat de overhandigde handschriften een perfecte aanvulling vormden op de collectie "Literatuur van de Broedergemeente" van de Nationale Bibliotheek van Letland en dat de Nationale Bibliotheek van Letland de handschriften online beschikbaar zou stellen: https://braludraudze.lndb.lv/

Bij de presentatie van de gift onderstreepten de vertegenwoordigers van de Letse Nationale Bibliotheek en de Evangelische Lutherse Kerk in Letland de historische betekenis van de manuscripten, die getuigen van de relevantie van de Hernhutter beweging voor het proces van spirituele opwekking in Letland en voor de opkomst van het Letse nationale bewustzijn.
De manuscripten vertellen op unieke wijze over het Hernhutisme in het land, dat door duizenden mannen en vrouwen, vooral in Livonia, werd beoefend. Zij toonden de ijver van het Letse volk in de 18e en 19e eeuw in het verkondigen en getuigenis afleggen van het Goede Nieuws dat God redding geeft door Jezus Christus. Deze teksten waren door hen zelf geschreven of vertaald en verspreid. De manuscripten, die biografieën, preken, reisverslagen en andere verslagen bevatten, zouden een doel hebben gehad: een geestelijke opwekking onder het Letse volk teweegbrengen. Bisschop Pāvils Brūvers en Gundars Ceipe, de predikant van de Broedergemeente in Letland, voegden er nadrukkelijk aan toe dat het Letse volk een dergelijke opwekking ook nodig heeft tijdens de overgang naar de tweede eeuw van zijn soevereiniteit.

Origineel: http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2471
vertaald van Andreas Tasche en Johannes Welschen
foto's: U.Muzikants