Zr. Sylvie Majana Zamuel Beleidsoverleg EBGS ZZg ECP maart 2018 SurinameAltijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij: ‘Wees niet bang.’ Klaagliederen 3:57 (dagtekst voor dinsdag 7 augustus 2018)

Dinsdagavond 7 augustus 2018 ontvingen wij het droevige bericht dat zr. Sylvie Majana-Zamuël diezelfde ochtend in Paramaribo onverwacht is overleden. Zij werd 64 jaar oud. Zr. Majana-Zamuël was 2e vice-praeses van de Evangelische Broedergemeente Suriname.

Tijdens het beleidsoverleg in maart jl. hebben wij haar als een gemotiveerde en actieve bestuurder en predikante mee mogen maken. Zij was na haar aantreden ook de contactpersoon, namens het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente Suriname, voor de vaste rubriek Uit Suriname onderdeel van de digitale nieuwsbrief, het EBGNieuws. Wij zullen haar missen. Meer nog zal zij in de EBG Suriname zeer gemist worden: als lid van het presidium en het Provinciaal Bestuur en als predikante. Wij vragen u om uw voorbede voor haar familie en voor de Evangelische Broedergemeente Suriname.

De uitvaartdienst begint dinsdag 14 augustus om 15:00 uur in de Grote Stadskerk, waarna de zuster op de begraafplaats Leopoldsrust ter aarde besteld zal worden.

Leest u hieronder de officiele mededelingen van het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente Suriname en de condoleances van het Provinciaal Bestuur van de Europees-Continentale Provincie.