Van maandag 12 februari t/m donderdag 15 februari 2018 vond in Herrnhut (Duitsland) het theologische examen voor drie vicarissen plaats. Een schriftelijk tentamen in homiletiek (preekleer) en een aantal mondelinge tentamens (kerkrecht, zielszorg, pedagogiek, Bijbelse theologie, geschiedenis van de Broedergemeente, wereldwijde Broeder-Uniteit en liturgie) moesten de vicarissen doorstaan.

Hiervoor werden zij voorbereid door hun vicariaat (opleidingsstage in een gemeente) en het seminarie, dat ca. 2 jaar duurde. Alle drie vicarissen Anne Schulze (Zeist), Tobias Buchholz (Amsterdam-Zuidoost) en Christian Herrmann (Nordrhein-Westfalen) zijn voor hun examen geslaagd. Het Provinciaal Bestuur feliciteerde de vicarissen met het bereiken van dit doel. Ook in de komende jaren zal de Broedergemeente mensen nodig blijven hebben, die de opleiding tot predikant willen volgen en in dienst treden van de Broedergemeente.

Examencommisse en vicarissen Examencommisse en vicarissen