Tijdens de jaarlijkse bezinningsdag van de Centrale Raad, die altijd op de laatste zaterdag van januari wordt gehouden komen bestuurders van de EBGN bij elkaar. Met deze bijeenkomsten willen we samen met bestuurders van gemeenten, werkgroepen en andere bestuursorganen een aanzet geven tot verdere bezinning en hen gelegenheid bieden voor een ontmoetingsmoment. Dit jaar was het thema »Ruimte voor het beleidsplan 2018-2020 van de Evangelische Broedergemeente in Nederland«.

Zaterdag 27 januari jl. was de opkomst vrij goed. Het thema trok bijna 50 personen die bij elkaar kwamen in de Jeruëlkapel van de Evangelische Broedergemeente Utrecht. Tijdens deze bezinningsdag onder leiding van br. Stefan Bernhard werd tijdens de ochtend het beleidsplan gepresenteerd door de voorzitter van de Centrale Raad zr. Rita Harry. Aansluitend werd ruimte geboden en konden bij de verschillende tafels zoveel mogelijk vragen gesteld worden, aan de leden van het Moderamen van de Centrale Raad. In het middaggedeelte werd in vier workshops verder gesproken en gezamenlijk gezocht naar input met het doel om van elkaar te horen waar men mee bezig is en of zich bezighoudt. Meer dan twee jaar werd aan dit actuele beleidsplan gewerkt. Een plan dat voortbouwt op het beleidsplan van 2012 en het visiedocument van de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente. Belangrijke speerpunten zijn: De EBGN als kerkgenootschap met twee tradities, Eenheid in verscheidenheid, Vernieuwing en De EBG als zendingskerk.

Het is de verwachting, dat gemeenten, diasporagroepen en landelijke organen van de Broedergemeente de komende tijd aan de verwezenlijking van de doelen uit het beleidsplan werken. 

Download het beleidsplan hier.