De derde dag van de conferentie in Kaapstad (Zuid-Afrika) was de dag van de uitstapjes. Br. Volker Schulz (Bisschop van de Broedergemeente, wonende in Bazel (Zwitserland) brengt verslag uit: Na twee dagen van hard werk gingen de afgevaardigden in drie ongeveer gelijke groepen uiteen, om zich per bus naar Kaapstad of naar de gemeente Mamre te laten brengen.Daar kon Br. Christoph Reichel uit Duitsland als voormalig predikant van die gemeente veel vertellen.

Op de godsakker ontdekten sommige agevaardigden familieleden, die daar begraven zijn. De derde mogelijkheid was Genadendal, de eerste zendingspost van de Broedergemeente in Zuid-Afrika, in 1739 gesticht door Georg Schmidt. Hier werd de groep opgewacht door het hoofd van het plaatselijk museum en door Br. Chris Wessels. Deze heeft ook een tijd lang in onze provincie (in Duitsland) dienst gedaan, was tijdens de Apartheid meer dan twee maanden in de gevangenis en is een echte kenner van de Zuid-Afrikaanse zowel als de plaatselijke geschiedenis. Bij stralend weer schaarde de groep zich rond de „Pear Tree“. De “Pear Tree” (perenboom) geldt als de oudste in Zuid-Afrika gekweekte vruchtboom, en de naam heeft als titel gediend voor drie fundamentele studies over de geschiedenis van de Broedergemeente in Zuid-Afrika (The pear tree blossoms). Op de godsakker ligt ook bisschop Br. Paul Willibald Schaberg begraven, die als emeritus in Neuwied woonde. Op de avond was er nog een bijeenkomst van de jeugdgedelegeerden (tot 35 jaar). Gelukkig is er op deze conferentie een behoorlijk aantal jongeren aanwezig.

Meer informatie op de website van het Zeister Zendingsgenootschap.

Fotos van de eerste dagen:

UMC Mamre web csm UMC Cape Town 2017 11 16 0d84af5684 UMC Christine
Moravian Hill