Van 14 t/m 21 november 2017 vindt in Kaapstad (Zuid-Arika) de derde  wereldzendingsconferentie van de Broedergemeente plaats. Br. Raimund Hertzsch (één van de vertegenwoodigers van de Europees-Continentale Provincie) brengt verslag uit van dag 2 (donderdag 16 november): Voor wie vroeg uit de veren kon komen begon de donderdag met het morgengebed om 6 uur nog voor het ontbijt. Het ochtendprogramma werd geopend door Br. Gundars Ceipe (Letland), die terugziende op de geschiedenis ons tot geëngageerde navolging van Christus aanmoedigde, waarna hij ons een kleurrijke voorstelling van zijn vaderland gaf. Daar begon de zending van de Broedergemeente al in 1729, dus drie jaar voor de uitzending van de eerste zendelingen naar overzee, die gewoonlijk als het begin van de Hernhutter zending gezien wordt. Het eerste „paper“ van de dag kwam van de hand van Br. Brian Abrahams (Zuid-Afrika), die een referaat hield over de zendingsgeschiedenis vanaf de reformatietijd tot de Wereldzendingsconferentie in Edinburgh 1910. Vervolgens kon men kiezen tussen een voordracht van Br. Karel August (Zuid-Afrika) over de zendingsgeschiedenis vóór de Reformatie of voor het referaat van Br. Christoph Reichel (Duitsland), die zijn blik liet gaan over de honderd jaar sinds 1910, en die een rake beschrijving van actuele uitdagingen verbond met een uitvoerig overzicht over zendingstheologische onderwerpen.

Een sterk punt van de conferentie zijn de vele kansen tot ontmoeting en gesprek. In de namiddag kon men in taakgroepen en workshops de verbondenheid van onze kerk op indrukwekkende wijze beleven. De persoonlijke rapportages, de verschillende kijk op andere culturen en discussies vanuit verschillende perspectieven zijn niet alleen verrijkend, maar maken ook duidelijk dat eenheid ondanks alle verschillen mogelijk is. Een meeslepende ervaring was in de avond een traditionele zangdienst onder leiding van Zr. Nola Reed Knouse (VS, Moravian Music Foundation), die een reeks korte voordrachten over de geschiedenis van de Broederuniteit combineerde met een gang door de tijd van 1457 tot heden.

Meer berichten kunt u lezen op de website van het Zeister Zendingsgenootschap.

csm UMC Cape Town 2017 11 16 0d84af5684 csm UMC Cape Town 2017 11 16 0d84af5684