Donderdag 8 november 2017 vergaderde de Raad van Kerken in Nederland in Zeist, op uitnodiging van de Evangelische Broedergemeente in Nederland.Ca. 25 afgevaardigden van kerken en beraadgroepen kwamen voor de dagopening bijeen in de Kleine Zaal van de Broedergemeente Zeist. Br. Johannes Welschen vertelde in zijn toespraak over het Eerstelingen schilderij, dat daar aan de muur hangt.

Hij bracht de compositie van dit doek in verband met de oorspronkelijke betekenis van het woord "oecumene", namelijk "de hele bewoonde wereld”. Het is een van de ontdekkingen van de Broedergemeente, dat je alleen kerk kunt zijn in een wereldomspannend perspectief, vertelde br. Welschen. Alle leden van de plenaire Raad kregen ook een dagtekstenboekje voor 2018 aangereikt. Een mooi teken voor de wereldwijde verbondenheid van de kerk, omdat deze publicatie jaarlijks in meer dan 50 talen beschikbaar is. Aansluitend aan de morgenzegen begon de vergadering in Het Koetshuys. Belangrijke onderwerpen van deze bijeenkomst waren o.a. de visie op de kerk (zoals die verwoord is in het studieproces "The Church" van de Wereldraad van Kerken); de situatie van vluchtelingen in Europa en wat wij als kerken hieraan kunnen doen en de "kerkproeverij" (een zondag om iemand mee te nemen naar de kerk). Er werd besloten ook in 2018 weer samen zo een zondag te vieren. Uiteindelijk werd ook de begroting van de Raad goedgekeurd, die op een batig saldo van ca. € 8.000 uitkomt. Het is dus nog steeds zaak om met acties, ook vanuit de lidkerken, de financiële positie van de Raad te versterken. Tijdens een afsluitende lunch met Hollandse broodjes en Surinaamse pasteitjes kon nog worden nagepraat en werd de Broedergemeente meerdere malen bedankt voor de gastvrijheid op de schitterende locatie van de pleinen.

Lees ook het bericht op de website van de Raad van Kerken.