Het Provinciaal Bestuur van de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente heeft alle gemeenten opgeroepen zondag 24 september 2017 een speciale collecte voor de kerk in de door orkaan "Irma" getroffen gebieden te houden. Op dezelfde dag werd ook in de Uniteitsprovincie Eastern West Indies, waar veel van de getroffen eilanden onder vallen, en de Evangelische Broedergemeente Suriname een collecte voor dit doel ingezameld.

St. Maarten, dat sterk getroffen is, maakt deel uit van de Uniteitsprovincie Suriname. Als u niet in staat was op 24 september persoonlijk in een van de gemeenten aanwezig te zijn en aan de collecte te participeren, dan kunt u alsnog uw gift overmaken aan het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) IBAN: NL74RABO 0375 216 936 onder o.v.v. "Noodhulp orkaan Irma". U kunt ook via de speciale actiepagina direct doneren.

Lees hieronder de brief van het Provinciaal Bestuur, een brief van de bisschoppen in de Uniteitsprovincie Eastern West Indies en een brief van Br. Jørgen Bøytler (Unity  Board Administrator).