Van 26 t/m 29 oktober 2017 vindt in Dresden de 29e conferentie van het Conciliair Proces in der Broedergemeente plaats. 

Gerechtigheid, vrede, heelheid van de schepping - alle 3 de onderwerpen spelen een belangrijke rol binnen de kerk. Zonder Gerechtigheid is er geen Vrede, zonder oog voor de Schepping is er geen Gerechtigheid en Vrede. Hierbij gaat het om de analyse van de spirituele dimensies in samenhang met maatschappelijke vraagstukken. 

Het thema van de conferentie is dit jaar: “Fair Trade and World Trade Agreements” 

Waar ligt de grens bij een eerlijke handel? Hoe herken je Fair Trade producten? Zouden Fair Trade producten goedkoper -en dus eenvoudiger- verkrijgbaar moeten zijn, dan niet Fair Trade producten? Hoe werken de Wereld Handel Overeenkomsten? Bovenstaande vragen zijn slechts een heel klein deel van de vragen die tijdens de conferentie zullen worden behandeld c.q. aan de orde zullen komen. 

De conferentie wordt in het Duits en in het Nederlands gehouden. 10 FT Principles


Aanmelding kan vanaf 30 juni. Er is maar een beperkt aantal plaatsen dus: wie eerst komt …. 

U kunt de uitnodiging met de gegevens voor de aanmelding hieronder downloaden:

 

 
This repository is empty