Op 15 mei 2017 werd een receptie gehouden in de Kleine Zaal, Zusterplein in Zeist, waar er gelegenheid was voor bekenden, relaties en collega’s om feestelijk afscheid te nemen van br. Kees van der Ziel als referent dagteksten en hem geluk te wensen voor de toekomst. 

Twaalf uitgaven van de "Dagteksten van de Evangelische Broedergemeente" heeft Kees van der Ziel bewerkt en verantwoord. In het jaar 2005 begon hij in Zeist voor de Europees-Continentale Provincie van de Broedergemeente te werken.

De eerste jaargang van de Duitse "Losungen", die hij voor de Nederlandse lezers bewerkte, was de 276e jaargang (2006). Op deze maandag 15 mei 2017 overhandigde Johannes Welschen hem een uitgave van dit boekje, namens het Provinciaal Bestuur, en ter herinnering. Daarmee kwam een einde aan een lange periode van werken in en voor de Broedergemeente als referent dagteksten voor br. Kees, die per 31 december 2016 officieel met pensioen is gegaan. Maar hij heeft beloofd de uitgave voor 2018 nog af te ronden en dus het dozijn vol te maken. Nu deze uitgave zo goed als klaar is, werd het tijd om dank te zeggen aan br. Kees van der Ziel en aan zijn vrouw Coby, die hem in zijn werk steunde. Br. Welschen begroette in de kleine zaal bijna alle predikanten van de EBG Nederland, collega's in het dienstencentrum van de EBG in Zeist (van de ECP, het ZZg en de plaatselijke Broedergemeente) en andere gasten. Hij legde aan de hand van psalm 40:12 (dagtekst van 15 mei 2017) de betekenis van de dagteksten voor de Broedergemeente uit en dankte br. van der Ziel voor zijn trouw in het werk, zijn liefde voor de dagteksten en de lezers, maar ook voor de ontferming met zijn leidinggevenden, die steeds weer andere eisen aan zijn werk stelden. Maar niet alleen br. Welschen richtte het woord tot br. van der Ziel en zijn echtgenote. Ook br. Henk Esajas sprak hem toe. Hij was degene die br. Kees, na terugkeer uit Suriname, namens het Provinciaal Bestuur aanstelde als redacteur van de dagteksten. Br. Martin Theile, predikant van de EBG Amsterdam Stad en Flevoland en br. Hans Kronenburg, lid van de redactiecommissie dagteksten namen het woord. Een bijzonder groetwoord kwam uit Paramaribo, Suriname van zr. Lucia Anches-Breeveld, vice-praeses van de Evangelische Broedergemeente in Suriname. Haar brief werd door zr. Rita Harry voorgelezen, die ook de bijbehorende brasa gaf. Sinds 2017 wordt het manuscript uit Nederland ook gebruikt voor de Nederlandse uitgave van de dagteksten in Suriname.

Er was na het officiële gedeelte tijd voor global food (een gezond hapjesbuffet) en konden alle gasten in een sfeervolle ambiance met het echtpaar van der Ziel nog herinneringen uitwisselen en over de toekomst praten. Br. Kees van der Ziel blijft als lid verbonden aan de redactiecommissie dagteksten.

Meer foto's kunt u hier bekijken.

Br. Kees vertelt van zijn ervaringen tijdens het werk als redacteur dagteksten:

En een warme "brasa" uit Suriname van zr. Lucia Anches-Breeveld via zr. Rita Harry: