Op 3 mei 2017 werden in Herrnhut (Duitsland) de dagteksten voor het jaar 2020 getrokken. Elk jaar rond deze tijd worden de Oudtestamentische woorden geloot. Dit jaar vond de loting exact op 3 mei plaats. De dag waarop in het jaar 1728 de nog jonge gemeente Herrnhut een parool meekreeg: de “Losung”. Sinds 1731 verschijnt de Duitse uitgave als gedrukt boek..

De bijeenkomst Loting van de dagteksten voor 2020 werd geopend met een morgenzegen. Aanwezig waren, naast medewerkers van de Broedergemeente, ook de leden van de oecumenische werkgemeenschap voor Latijns-Amerika en de leiding van de Friedrich-Reinhardt-Verlag, de uitgever van de Duitse dagteksten. Als oecumenische gast nam ds. Jürgen Dittrich actief deel aan de loting. Hij is voorzitter van de „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Sachsen-Anhalt“ (de Raad van Kerken in de Duitse deelstaat, waar Wittenberg gelegen is, de plaats waar de lutherse reformatie in het jaar 1517 begon). Hij trok samen met ds. Johannes Welschen (voorzitter van het Provinciaal Bestuur) de eerste vier maanden. In de komende tijd worden bij de Oudtestamentische teksten de leerwoorden uit het Nieuwe Testament en de liederen en gebeden gezocht. Daarna volgt de vertaling in bijna 60 talen.

De Nederlandse uitgave verschijnt bij uitgeverij Royal Jongbloed en kan via de webshop van het Hernhutter Huis besteld worden (www.dagteksten.nl).

Morgenzegen Morgenzegen aan het begin van de loting Johannes Welschen en Jürgen Dittrich. Johannes Welschen en Jürgen Dittrich Jürgen Dittrich en Johannes Welschen Jürgen Dittrich en Johannes Welschen