Wij zijn getroffen door het nieuws en de beelden van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Wij treuren om de 12 mensen, die bij de aanslag gestorven zijn. Ons meeleven gaan uit naar hun familieleden en de bijna 50 mensen, die deels zwaar gewond zijn geraakt. Wij zijn met onze gedachten en gebeden ook bij de bewoners van Berlijn die op een sfeervolle avond vlak voor Kerst door brutaal geweld in hun gevoel van zekerheid geschokt zijn.

Voor ons als Hernhutters springt de ontsteltenis bijzonder in het oog door een beeld (Hernhutter Ster op de grond), dat wereldwijd verspreid is: een kerstboom met de Hernhutter ster in top ligt onder de vrachtwagen op straat. Het symbool van de kerstvreugde, van de geboorte van Christus– de ster – is omgevallen. Steeds weer worden de mensen gevraagd: Hoe kun je na deze gebeurtenis kerstfeest vieren? Hoe kan, na wat er gebeurd is, nog een ware kerststemming bij ons ontstaan? En misschien herkennen wij ons ook zelf in deze vraag.

Rosemarie Wenner, de bisschop van de Evangelisch-methodistische kerk, met wie wij in de laatste jaren een nieuwe, goede, betrekking opgebouwd hebben, schreef eergisteren al:

Wat wij vieren met Kerst, is – God zij dank – niet aan stemmingen onderhevig. Toen God mens werd, gebeurde dit in een door geweld, onderdrukking en angst getekende historische situatie. Het was niet gezellig bij het kind in de kribbe; Jezus kwam in bittere armoede en in onzekere tijden ter wereld.

Met het kind in de kribbe vernieuwde God zijn belofte dat er vrede komen zal op deze aarde. Juist met het oog op gruwelijke manifestaties – hetzij door de terreur in Berlijn en elders of door oorlog en oorlogsmisdaden in Syrië en op onopgemerkte plaatsen –, stellen wij onze hoop bijzonder op Jezus Christus. In zijn naam verzetten wij ons ook tegen menselijk gezien begrijpelijke reflexen, om aan wraak te denken, om groepen mensen onder algemene verdenking te stellen of om van vreemdelingen verlost te willen zijn.

Wie zich toevertrouwt aan het kind in de kribbe, zal ondanks angst en machteloosheid getroost worden en liefde ontvangen en doorgeven. (Hier vindt u de volledige tekst in het Duits en Engels)

Graag sluiten wij ons bij deze woorden aan. In het licht van de ster, dat in onze huizen en kerkzalen schijnt, kunnen wij deze boodschap tot de onze maken. Wat er ook steeds maar aanwezig is als achtergrond van deze misdaad en wie deze ook maar begaan heeft. De ster kan ons protest zijn tegen de macht van de dood, van de angst, van de haat.

Het treuren om de slachtoffers van deze aanslag verbindt mensen van alle religies, culturen en wereldbeschouwingen – zoals de herdenking in de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche op dinsdag indrukwekkend aantoonde.

Daarom bevestigen wij – juist in deze situatie – de woorden van onze Synode in mei van dit jaar:

Wij willen bemoedigen om vluchtelingen te ontmoeten omdat zij ons verrijken.
Wij willen bemoedigen om kennis te maken met andere religies en te praten over ons geloof.
Wij willen bemoedigen om een duidelijke positie tegen racisme in te nemen en naast de vreemdelingen te gaan staan. (De gehele boodschap van de Synode)

In die zin wensen wij jullie een gezegend kerstfeest en een goed nieuwjaar toe.

Bad Boll, Herrnhut, Zeist
22 december 2016

Het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente

pray for the world pray for the world

U kunt hier de boodschap als pdf downloaden: