Op 30 oktober werden in een dienst van de Broedergemeente Zeist de drie vicarissen begroet, die de komende maanden samen het predikantenseminarie in Zeist en Herrnhut zullen volgen. Het predikantenseminarie is volgens de Duitse vorm van de theologische opleiding het kerkelijk gedeelte van de opleiding.Het volgt op een studie theologie aan een of meer theologische faculteiten. In de kerkelijke opleiding worden de praktische vakken geleerd (preek, pastoraat, geloofsonderwijs, kerkrecht, liturgie e.a.). De vicarissen brengen daarvoor praktijkervaringen in, uit hun opleidingsstage (vicariaat). In de Broedergemeente is het predikantenseminarie daarnaast ook het moment, waar de specifieke onderwerpen van de Broedergemeente aan de orde komen (geschiedenis van de EBG, theologie van Zinzendorf, zendingswerk van de Hernhutters, speciale gebruiken, wereldwijde uniteit). Sinds enkele jaren speelt ook het thema interculturele communicatie een belangrijke rol in de opleiding, omdat onze kerkprovincie op dit gebied sensibiliteit en vaardigheid nodig heeft. De drie vicarissen zijn zr. Anne Schulze (Zeist), br. Christian Herrmann (Bielefeld) en br. Tobias Buchholz (Amsterdam-Zuidoost). De colleges zijn maandag 31 oktober begonnen met een inleiding in de geschiedenis van de Broedergemeente in Nederland.