Cora Luisa Antonio Matamoros uit Puerto Cabezas (Nicaragua), die in het verleden twee keer voorzitter was van de Uniteitsprovincie Nicaragua, werd op 27 juni 2016 gekozen tot een van de elf nieuwe leden van het Executive-Committee van het Centraal-Comité van de Oecumenische Wereldraad van Kerken.

De verkiezing vond plaats op de Assemblee van het Centraal-Comité van 22 tot 28 juni 2016 in het Noorse Trondheim. Het in totaal uit 24 leden bestaande Executive-Committee komt om de twee jaar bijeen. Het draagt medeverantwoordelijkheid voor de leiding van de Wereldraad van Kerken, zorgt voor de realisering van de door het Centraal-Comité gestelde doelen, bewaakt de financiën alsook de lopende werkzaamheden die het programma van de Wereldraad van Kerken met zich meebrengt, hecht goedkeuring aan haar begroting en beslist over haar personeelsbeleid. Met deze verkiezing behoren nu twee leden van de wereldwijde Broedergemeente tot dit orgaanDr. Paul Gardner (Uniteitsprovincie Jamaica) behoort al langer tot het Executive-Committee.

Cora Antonio Cora Antonio uit Nicaragua, lid van het executive-committee van de Wereldraad van Kerken