De uniteitsprovincie Alaska heeft weer een bisschop. Nadat de bisschoppen Jacob Nelsen en Peter Green allebei in 2015 zijn overleden, werd op 20 april 2016 br. Lincoln Carl Enoch in Bethel (Alaska) ingezegend tot bisschop van de Broeder-Uniteit. Een Synode van de kerkprovincie had hem in januari van dit jaar gekozen. Hij is de 360e bisschop in de geschiedenis van de oude en de vernieuwde Broeder-Uniteit.

De inzegening werd uitgevoerd door de bisschoppen Samuel Gray en Hopeton Clennon (beiden uit de Zuidelijke Provincie in de VS). Op de foto ziet u de nieuwe bisschop samen met zijn vrouw Sophie Enoch en met Isaac Amik, de voorzitter van het Provinciaal Bestuur van de Uniteitsprovincie Alaska. Deze provincie telt 23 gemeenten.

Het ambt van bisschop is in de Broedergemeente geen kerkleidend ambt. Tot de opdracht van de bisschoppen hoort veelmeer de ordinatie van de predikanten en de zielzorg aan de geordende leden van de kerk. Ook de voorbede voor de Broedergemeente en de eenheid van de kerk hoort tot de taken van de bisschoppen.

csm Alaska  Bischofsweihe 1 e380ce9c9c csm Alaska Bischofsweihe 1 e380ce9c9c