Voor het beleidsoverleg met het Zeister Zendingsgenootschap en het Provinciaal Bestuur van de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente is een delegatie van het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente in Suriname op dit moment in Nederland. De leden van de delegatie zijn: br. H. Zamuel (praeses), br. D. Peerwijk (vice-praeses), zr. L. Calender (lid van het PB) en zr. C. Rozenblad (algemeen coordinator). Onderwerpen van bespreking zijn:

De jeugd in de kerk (in Suriname en Europa), het werk van de EBGS in het binnenland, opleiding van predikanten en pastoraal werkers (in Suriname en Europa), Hernhutter identiteit wereldwijd e.a.. De besprekingen gaan nog tot woensdag 2 maart.