Am I my sisters keeper?       Am I my sisters keeper?
Vanavond begint in Paramaribo de vierde Uniteitsvrouwenconferentie. Onder het motto "Am I my sisters keeper?" zullen onderwerpen besproken worden, die de vrouwen in de Broedergemeente overal ter wereld bezighouden. Zij zijn samengevat in zes aandachtsvelden: "opvoeding", "geweld tegen vrouwen", "het overwinnen van armoede en werkloosheid", "gezondheid van vrouwen", "kinderen toerusten voor een rechtvaardige wereld" en "vrouwen in het ambt". Er zullen voorstellen worden voorbereid voor de uniteitssynode in augustus van dit jaar.

De afgevaardigden van de Europees-Continentale Provincie zijn zr. Renée Wezel (Amsterdam) en zr. Friederike Haas-Kronbach (Bern). Verscheidene zusters uit Nederland zijn als toehoorder (observer) bij de conferentie aanwezig.

Alle gemeenten en leden van de Broedergemeente zijn gevraagd om de conferentie in hun voorbeden op te nemen.