Op 15 januari a.s. verlaat Dr. Rüdiger Kröger het Uniteitsarchief in Herrnhut en begint aan een nieuwe taak in het archief van de Protestantse Kerk in Hannover, waar ook zijn familie woont.

Dr. Kröger was 12 jaar lang de leider van het archief. De Broedergemeente verliest met hem een persoon, die diepgaande kennis heeft opgebouwd van de archiefbestanden en die in de laatste jaren ook veel onderzoek heeft verricht.

Op 14 januari neemt de Broedergemeente afscheid van hem in een feestelijke bijeenkomst. De nieuwe leidinggevende van het archief wordt zr. Claudia Mai, die tot nu toe plaatsvervanger van Dr. Kröger was. De nieuwe plaatsvervanger wordt br. Olaf Nippe.

Het archief in Herrnhut is aan de ene kant het archief van onze kerkprovincie, maar tevens ook van de wereldwijde Broedergemeente.